matzapiski.si

PONAVLJAMO

Absolutna vrednost matura naloga matzapiski.si

ABSOLUTNA VREDNOST
Izračunaj primer. Kolikšen rezultat dobiš?
 
Namig za računanje z absolutnimi vrednostmi:
 • Najprej si spodaj podčrtaj, katere dve črtici pašeta skupaj, nato najprej reši notranje absolutne vrednosti, nato še zunanje, tako kot pri oklepajih. Vse iz absolutne vrednosti pa seveda upoštevaj, da je pozitivno. Dobiš pravilen rezultat? Klikni na slikco in preveri :)
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kvadrat vsote naloga matzapiski.si

IZRAZI - KVADRAT VSOTE
Kvadriraj vsoto dvočlenika. 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Najprej zapiši osnovno formulo za kvadrat vsote dvočlenika!
 • Nato upoštevaj, da sta prvi in zadnji člen kvadrata, kar pomeni, da sta vedno pozitivna!
 • Ne pozabi pa še srednjega člena, kjer zmnožiš vse videno (tudi potenco upoštevaj kot krat 2)
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

odvodi naloga matzapiski.si

ODVODI
Izračunaj dani odvod ;)
 
Namig, kako izračunati odvod:

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco ;)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

zveznost matzapiski.si

ZVEZNOST FUNKCIJ
Ugotovi točke nezveznosti dane funkcije ;)
 
Namig, kako izračunati točke nezveznosti:
 • funkcija je nezvezna tam, kjer je pretrgana
 • točke nezveznosti: pri katerem x je funkcija nezvezna

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco ;)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Limite matura naloga matzapiski.si

LIMITE KOTNIH FUNKCIJ - MATURITETNA NALOGA
Izračunaj limito. Kateri rezultat je pravi?
 
Namig za računanje limit kotnih funkcij:
 • Za računanje limit kotnih funkcij moramo poznati pravilo, da je limita od sinx/x 1. Nato pa s preoblikovanjem ulomka, prevesti limiti v pravo obliko. 
 • To je maturitetna naloga, postopek do rešitve in še več nalog dobiš v knjigi Matpole
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog pa v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

koliko je sinus kota naloga matzapiski.si

KOLIKO JE SINUS KOTA 135?
Izračunaj sinus kota 135.
 
Namig, kako izračunati vrednost kota:
 • Lahko seveda uporabiš kalkulator (pazi, da imaš naštiman DEG), kar pa ti včasih ne prinese dovolj točk in moraš to znati narediti tudi brez kalkulatorja
 • Brez kalkulatorja: najprej uporabimo pravo formulco glede na kvadrant v katerem je kot, ko kot spremeni kvadrant nujno pazi na predznak ali ga spremeni ali ne, na koncu pa moraš še poznati tabelo vrednosti za ostre kote
 • Tabela in podrobni postopki za več takih nalog pa se nahajajo v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

poenostavi naloga matzapiski.si

POENOSTAVI IZRAZ
Kakšen je poenostavljen rezultat ;)
 
Namig, kako poenostaviti izraz:
 • Poznati moramo formulo za sinus dvojnega kota.
 • Nato okrajšamo in že imamo rezultat :)
 • Več rešenih nalog iz snovi kotne funkcije, trigonometrija in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

eksponentna izracunaj y naloga matzapiski.si

EKSPONENTNA FUNKCIJA
Izračunaj ordinato točke A, ki leži na grafu funkcije f(x).
#maturitetnanaloga
 
Namig za računanje koordinat točk:
 • Če imamo podan x od točke, ga vstavimo v x in izračunamo y
 • Če imamo podan y od točke, ga vstavimo namesto f(x) in izračunamo x
 • Več nalog in teorijo za eksponentno funkcije pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

naravni logaritem naloga matzapiski.si

NARAVNI LOGARITEM
Reši levo nalogo, koliko je logaritem od e2?
 
Namig, kako računati z naravnimi logaritmi:
 • Najprej moramo vedeti, da je ln okrajšava za loge, torej logaritem z osnovo e=2,72.
 • Nato moramo poznati pravilo logaan=n
 • Nato pa hitro ugotovimo, da je rešitev 2, ne da bi uporabili kalkulator ;)
 • Več nalog z logaritmi in vso teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

logaritmi definicijsko obmocje naloga matzapiski.si

DEFINICIJSKO OBMOČJE LOGARITEMSKE FUNKCIJE
Za katere x-e je definirana podana logaritemska funkcija?
 
Namig, kako določiti definicijsko območje logaritemske funkcije:
 • Logaritemska funkcija je definirana za vse x-e, ki ustrezajo pogoju, da je logaritmand pozitiven.
 • Logaritmand je vse kar je v oklepaju desno od logaritma! Če oklepaja ni, je logaritmand samo x!
 • Torej, da izračunamo, kje je funkcija definirana oz. če želimo določiti definicijsko območje funkcije, samo izpišemo logaritmand in naredimo neenačbo: logaritmand>0, nato pa je odvisno od logaritmanda, kakšno neenačbo dobimo -  lahko je linearna (kot je v tem primeru), lahko je kvadratna neenačba, racionalna neenačba...
 • Logaritemske enačbe dobiš tukaj, logaritemske neenačbe pa tukaj
 • Kako rešujemo neenačbe in rešene naloge z logaritmi, pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo