POTENČNA & KORENSKA FUNKCIJA ... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

32 POTENCNA

izvedivecinprimer

 

 

POTENČNA & KORENSKA FUNKCIJA

Vsebina poglavja v knjigi Matzapiski

 • Narisani grafi funkcij s pozitivnimi sodimi in lihimi eksponenti in njihove lastnosti
 • Narisani grafi funkcij z negativnimi sodimi in lihimi eksponentni in njihove lastnosti
 • Narisani grafi korenske funkcije s sodimi in lihimi eksponenti in njihove lastnosti
 • Kako rišemo grafe funkcij s premiki:
  • Premik gor/dol
  • Premik levo/desno
  • Minus preslika graf čez x os
  • Razteg po y osi
  • Razteg po x osi
  • Absolutna vrednost If(x)I in f(IxI)
  • Negativen x
 • Rešene naloge: 
  • Risanje grafov potenčnih in korenskih funkcij s premiki
  • Določanje asimptot, intervalov naraščanja in padanja, sodosti in lihosti, določanje inverzne funkcije, definicijskega območja in zaloge vrednosti ter še druge lastnosti
  • Risanje množice točke (neenačbe)

  

Matzapiski2021 zapiski