RAČUNANJE S POTENCAMI - PONAVLJAMO ZA MATURO - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ22 pasica spodaj

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Potence poklicna matura naloga matzapiski.si

PONAVLJAMO ZA MATURO
Pravila za računanje s potencami
Ponovimo računanje s potencami.
Pomagaj si s pravili za računanje s potencami in reši podani primer.

 

Namig:

  • Pazi na sode ali lihe eksponente! 
    • Sodi uničijo minus, lihi pa ne.
  • Vse na 0 je ... 1!
  • Krat ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

 

  • Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

  

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

crte

Rešitev naloge:

Potence poklicna matura naloga resitev matzapiski.si