PRAVILA ZA RAČUNANJE Z LOGARITMI ... USTNI DEL MATURE - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ23 promo ss

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Logaritemi ustni del splosna matura

 
PRAVILA ZA RAČUNANJE Z LOGARITMI
Teorija & ustni del splošne mature
  • Navedi pravila za računanje z logaritmi.

 

Odgovore dobiš tukaj.
Kliknitukajše za druge odgovore za ustni del mature za logaritemsko funkcijo.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

  

Pravila za računanje z logaritmi:

  • loga1 = 0
  • logaa = 1
  • logaxy=logax+logay (logaritem produkta je enak vsoti logaritmov posameznih faktorjev)
  • loga(x/y)=logax−logay (logaritem ulomka (kvocienta) je razlika logaritmov števca in imenovalca (deljenca in delitelja))
  • logaxr=rlogax (logaritem potence je produkt eksponenta in logaritma potenčne osnove)

 

 crte

Predhodni odgovori za ustni del mature so: logaritemska funkcija

Naslednji odgovori za ustni del mature so: eksponentna funkcija