RACIONALNA FUNKCIJA - ASIMPTOTE - MATURITETNA NALOGA - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

Racionalna funkcija asimptote maturitetna naloga matzapiski.si

ZAPIŠI ASIMPTOTE RACIONALNE FUNKCIJE
Maturitetna naloga

 

Podan je predpis za racionalno funkcijo. Zapiši enačbi asimptot grafa funkcije f.
 
Namig za določanje enačb asimptot:
 • Graf racionalne funkcije ima dve vrsti asimptotnavpične (poli) in eno vodoravno ali pa poševno.
 • Navpične asimptote - pole - izračunamo tako, da imenovalec enačimo z 0 in izračunamo tako dobljeno enačbo. V tem primeru takoj dobimo rešitev in sicer x=0. 
 • Vodoravna in poševna asimptota pa je odvisna od stopnje števca in imenovalca:
  • če je stopnja števca manjša od stopnje imenovalca, je asimptota vedno y=0 (abscisna os)
  • če je stopnja števca enaka stopnji imenovalca, je asimptota količnih vodilnih koeficientov števca in imenovalca. To asimptoto imamo v danem primeru, zgornji vodilni koeficient (to je številka pred x) je 1, spodnji prav tako, asimptota je torej: y=1/1=1.
  • če pa je stopnja števca večja od stopnje imenovalca, pa asimptoto izračunamo tako, da delimo števec z imenovalcem. Poševna asimptota je količnik - rezultat deljenja. Rišemo jo s pomočjo tabeliranja. 

 

 • To je maturitetna naloga iz primera mature pomlad 2019. Navodilo naloge je daljše, potrebno je še narisati graf racionalne funkcije, izračunati odvod in nedoločeni integral. Vse rešene pole najdeš v knjigi Matpole, še več rešenih nalog za utrjevanje pa v knjigi Matzapiski

 

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

 

 • Za rešitev te naloge klikni levo slikco in poglej spodaj :)
 • Ponovi še določanje predpisa polinoma. Klikni tukaj.

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge: 

Racionalna funkcija asimptote maturitetna naloga resitev matzapiski.si