REŠEVANJE LINEARNIH NEENAČB - PONAVLJAMO ZA MATURO - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ23 promo ss

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Resevanje linearnih neenacb ponavljamo za maturo naloga matzapiski.si

PONAVLJAMO ZA MATURO
Reševanje linearnih neenačb
Kako rešujemo linearne neenačbe?
Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.

Postopek reševanja:

  • Odpravi oklepaje
  • Vse člene z x-i prenesi na eno stran, številke na drugo stran
  • Izrazi x, tako da deliš s številko, ki je ob x-u, vendar pazi, če deliš ali množiš z negativno številko, se znak za neenakost obrne

  

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

crte

Rešitev naloge:

Resevanje linearnih neenacb resitev ponavljamo za maturo resitev matzapiski.si