Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

REŠEVANJE ALGEBRSKIH ENAČB (TEORIJA S PRIMERI)

Narejeno na 17 April 2021 . Objavljeno v ENAČBE IN NEENAČBE

    REŠEVANJE ENAČB   Za vsako stopnjo je razložen postopek in naloga, kako se rešujejo take enačbe  ...

POTENČNA & KORENSKA FUNKCIJA ... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 11 April 2021 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... grafi funkcij z negativnimi sodimi in lihimi eksponentni in njihove lastnosti Narisani grafi korenske funkcije s sodimi in lihimi eksponenti in njihove lastnosti Kako rišemo grafe funkcij s premiki: ...

ODVODI ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 23 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... pomen.     Naj bo funkcija f odvedljiva v točki x0. Kako izračunamo enačbo tangente na graf funkcije f v točki x0? Odvod funkcije f v točki x je enak smernemu koeficientu ...

MNOŽICE ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 23 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... obravnavana množica A v danem primeru je podmnožica univerzalne množice.   Kaj je komplement množice? Kako označimo komplement in kako ga grafično predstavimo? Komplement AC množice A ...

RACIONALNA FUNKCIJA - RISANJE GRAFOV, ENAČBE, NEENAČBE

Narejeno na 22 Marec 2021 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

          3. letnik RACIONALNA FUNKCIJA     Zapiski vsebujejo: 1. Risanje grafov racionalne funkcije: kako izračunamo ničle, ...

STOŽNICE ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 08 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... na koordinatnih oseh. Kako izračunamo enačbi njenih asimptot?   Enačbi asimptot:  y=b/a x in y=-b/a x     Povejte primer enačbe hiperbole s središčem v ...

LINEARNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 24 Februar 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

...  Definiraj naklonski kot premice v ravnini ter razložite zvezo med naklonskim kotom in smernim koeficientom dane premice (če ta obstaja). Kako izračunamo kot med premicama, če poznamo njuna ...

KVADRATNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 24 Februar 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... obrnjena navzdol, zato mora biti a<0. Primer: f(x)=-3x2-4x+3   59 TEME GRAFA KVADRATNE FUNKCIJE   Kaj je teme grafa kvadratne funkcije? Kako ga izračunamo? Povej temensko obliko ...

KAKO BO RAZDELJEN IZPIT ZA MATEMATIKO NA SPLOŠNI MATURI

Narejeno na 02 Februar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

KAKO BO RAZDELJEN OSNOVNI DEL IN KAKO VIŠJI DEL IZPITA ZA MATEMATIKO NA SPLOŠNI MATURI 2020/2021?   MATEMATIKA NA SPLOŠNI MATURI   Matura bo letos vsaj pri ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI - MATURITETNI VODNIK #2a

Narejeno na 27 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  formulo za izračun ploščine trikotnika, če so podana oglišča trikotnika, kako ugotoviš ali so točke kolinearne (da ležijo na isti premici - poznati je potrebno ta izraz, da veš kaj pomeni), kako ...

POTENČNA IN KORENSKA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #2c

Narejeno na 25 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... negativnimi sodimi eksponenti korenska funkcija z lihimi eksponenti korenska funkcija s sodimi eksponenti Najprej napiši korake, kako se bo graf premikal, nato šele graf nariši.     ...

LINEARNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #3

Narejeno na 24 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... funkcije (k, n, ničla, začetna vrednost, padanje, naraščanje...) vse tri oblike (eksplicitna, implicitna, segmentna) kako zapišeš predpis za linearno funkcijo in kako izračunaš k risanje linearne ...

KVADRATNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #4

Narejeno na 23 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... in predelaj vse tipe nalog: vse oblike kvadratne funkcije in kako iz ene dobiš drugo reševanje kvadratnih enačb (5 načinov) zapisati predpis za funkcijo narisati graf iz različno podanih ...

POLINOMI - MATURITETNI VODNIK #5

Narejeno na 22 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... znake določimo glede na sodost in lihost ničel: (predznaki so super pri računanju z neenačbami... spodaj poglej, kako računamo polinomske neenačbe)  če je ničla liha (liha ničla pomeni, da ...

RACIONALNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #6

Narejeno na 21 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... premaknjena vodoravna asimptota; š>i: števec večje stopnje kot imenovalec - poševna asimptota brez ničel (če je v števcu samo številka) brez polov (če je spodaj npr. vsota kvadratov) Kako ...

JUHUU, PRIJAVA NA MATURITETNI VODNIK JE USPEŠNA :D

Narejeno na 20 Januar 2021 . Objavljeno v Uncategorised

... koledarček za spomladanski rok 2021 (ali pa si ga shrani v telefon), da vidiš, kako si snovi sledijo. Na koledarju so označeni datumi za predelavo vsake snovi. Pred vsako snovjo ti pošljem ...

STOŽNICE - MATURITETNI VODNIK #7

Narejeno na 20 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... če je nimajo) Kako poiskati presečišča med stožnicami in s koordinatinama osema Risati in poiskati temena, gorišča   Gradivo za snov STOŽNICE: V knjigi Matzapiski ...

GEOMETRIJA V RAVNINI (TEORIJA)

Narejeno na 20 Januar 2021 . Objavljeno v GEOMETRIJSKE NALOGE IN ZAPISKI

... so aksiomi, definicije in izreki3. Točke so lahko kolinearne ali komplanarne4. Enotska krožnica5. Koti: konveksni in konkavni, središčni in obodni6. Kako merimo kote: v stopinjah in ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #8

Narejeno na 19 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... pri logaritemski funkciji: kaj je osnova in kaj logaritmand ter njune omejitve - zato naredimo preizkus! kaj je desetiški in kaj naravni logaritem kako izgleda graf ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #9

Narejeno na 18 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  kako izgleda graf eksponentne funkcije glede na osnovo a vse tipe enačb: osnovne enačbe, enačbe z več osnovami, nova spremenljivka kako risati grafe eksponentne funkcije ...