Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI ZA RISANJE GRAFOV POTENČNIH FUNKCIJ

Narejeno na 13 April 2021 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

...  Natisni si prazne koordinatne sisteme, ošili svinčnik in začni risati :) Pomagaš si lahko s temi 22-imi rešenimi nalogami, za risanje množice točk (neenačbe) in določanje lastnosti funkcijam, pa pokukaj ...

IZRAZI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 31 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

POENOSTAVI DANI IZRAZMaturitetna naloga pomlad 2010, naloga 9   Naj bo n sodo število. Kakšna je vrednost podanega izraza?  Namig za poenostavljanje izraza: Najprej lahko ...

ODVODI ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 23 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... tangente na graf funkcije v točki T(x0,y0): f'(x0)=kt Zato lahko zapišemo tangento na graf funkcije f v točki T(x0,y0): y-y0=kt(x-x0)    Naj bo funkcija f odvedljiva v točki x0 in naj ...

MNOŽICE ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 23 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... množice A je n, moč množice B pa m. Oceni, kolikšna je lahko moč množice A ∩ B? Presek množic A in B je množica elementov, ki so elementi množice A IN elementi množice B. če je m(A)=n in ...

LOGARITMI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 10 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

REŠI NALOGO Z LOGARITMIMaturitetna naloga   Reši podan izraz. Namig za računanje z logaritmi: Najprej izraz uredimo, nato šele vstavimo 2. Lahko rešujemo vsak člen posebej. ...

STOŽNICE ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 08 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... števila (A ni 0). Povej, katere množice točk v ravnini lahko predstavlja enačba Ax2 + Ay2 + Dx + Ey + F = 0.     78 ELIPSA Povej geometrijsko ...

LINEARNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 24 Februar 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

...      53 ENAČBA PREMICE Kaj je eksplicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki? Kaj je implicitna oblika enačbe premice? Enačbe ...

KVADRATNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 24 Februar 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... pri iskanju njenih ničel.  Glej osnovni nivo Razloži zvezo med ničlami kvadratne funkcije in absciso temena njenega grafa: abscisa temena leži med ničlami in jo lahko izračunamo: p=(x1+x2)/2 ...

KAKO BO RAZDELJEN IZPIT ZA MATEMATIKO NA SPLOŠNI MATURI

Narejeno na 02 Februar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... matematiki nekoliko drugačna. Pisni del bo razdeljen na dva dela, tako da lahko preverijo tvoje znanje računanja s kalkulatorjem in brez. Spodaj imaš tudi primere mature. Klikni in preveri, kako ti gre. ...

MARATON POL

Narejeno na 01 Februar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

MARATON POL Vsaj en mesec pred maturo, lahko začneš reševati pole - pa rečmo temu podvigu Maraton pol :). Reši po eno polo na dan do mature in vsak dan ponovi še nekaj snovi ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO JESENSKI ROK 2008

Narejeno na 31 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... si maturitetno polo za matematiko.  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D               ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO SPOMLADANSKI ROK 2008

Narejeno na 30 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO JESENSKI ROK 2009

Narejeno na 29 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO SPOMLADANSKI ROK 2009

Narejeno na 28 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...

ALGEBRSKE ENAČBE - MATURITETNI VODNIK #1

Narejeno na 28 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... lahko še enačbe: Linearna enačbe str. 148/7  Enačbe višjih stopenj (polinomi) str. 183/1,2,4,8  Racionalne enačbe str. 196/2,5,6,7   V knjigi/eknjigi Maturitetni ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO JESENSKI ROK 2010

Narejeno na 27 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO SPOMLADANSKI ROK 2010

Narejeno na 26 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO JESENSKI ROK 2011

Narejeno na 25 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...

POTENČNA IN KORENSKA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #2c

Narejeno na 25 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... 10 grafov iz prvih 19 primerov. Lahko pa tudi vse ;)               PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Nauči se vseh 6 oblik ...

MATURITETNA POLA ZA MATEMATIKO SPOMLADANSKI ROK 2011

Narejeno na 24 Januar 2021 . Objavljeno v MATURA II POLE

... polo:  Postopke in rešitve preveri v knjigi Matpole. Danes naročiš, jutri se lahko že učiš :D           Prejšnja pola: Maraton pol ...