Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

USTNI DEL MATURE

Narejeno na . Objavljeno v Kategorija

BREZPLAČNI VODIČ DO MATURE

Narejeno na 23 Junij 2020 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

 BREZPLAČNE PRIPRAVE NA MATUROPravočasno do mature Te čaka matura? Prijavi se na brezplačni maturitetni tečaj! Cilj tega vodiča je, da ti olajša organizacijo. Vso srednješolsko ...

MARATON POL SPOMLADANSKI ROK 2020

Narejeno na 12 Maj 2020 . Objavljeno v MATURA II POLE

MARATON POL Začenja se maraton pol! Reši eno polo na dan do mature in vsak dan ponovi še nekaj snovi - formule in teorijo, tako da bo da mature vse še enkrat ponovljeno :)  ...

KOMBINATORIKA - KOLIKO RAZLIČNIH LISTKOV LAHKO SESTAVIMO?

Narejeno na 08 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOMBINATORIKA - KOMBINACIJEKoliko različnih listkov s 3 vprašanji lahko sestavi komisija za ustni del mature iz 200 vprašanj? Namig za računanje kombinacij: Najprej razmislimo ali ...

KOMBINATORIKA ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 06 Maj 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 KOMBINATORIKAUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO  Povejte osnovni izrek kombinatorike in pravilo ...

VERJETNOSTNI RAČUN ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 06 Maj 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 VERJETNOSTNI RAČUNUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO  Opišite osnovne pojme verjetnostnega računa: ...

VEKTORJI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 29 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 VEKTORJIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO  Kako seštevamo vektorje in kaj je vsota vektorjev? Definirajte ...

GEOMETRIJA V PROSTORU ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 25 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 GEOMETRIJA V PROSTORUUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Opišite prizmo. Kdaj je prizma  pokončna, ...

GEOMETRIJA V RAVNINI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 21 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 GEOMETRIJA V RAVNINIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Kdaj sta premici v prostoru vzporedni? Katere ...

GEOMETRIJSKI LIKI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 21 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 GEOMETRIJSKI LIKIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Navedite formule za izračun ploščin paralelograma, ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 17 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 KOMPLEKSNA ŠTEVILAUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Povejte razloge za vpeljavo kompleksnih števil in ...

ODSTOTKI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 15 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 ODSTOTKIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Razloži pojme: razmerje, osnova, delež, relativni delež ...

SISTEMI ENAČB ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 15 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 SISTEMI ENAČBUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Zapiši sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama. ...

INTERVALI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 15 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 INTERVALIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Definirajte interval. Naštejte vrste intervalov, zapišite ...

DELJIVOST, D IN V ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 DELJIVOST, NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ in NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIKUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Definirajte ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 KOORDINATNI SISTEM V RAVNINIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Opišite pravokotni koordinatni sistem v ...

LASTNOSTI FUNKCIJ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 LASTNOSTI FUNKCIJUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Definirajte pojem funkcije (preslikave, transformacije) ...

POTENČNA FUNKCIJA ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 POTENČNA FUNKCIJA & KORENSKA FUNKCIJAUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Definirajte potenčno funkcijo ...

ALGEBRSKE ENAČBE ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 ALGEBRSKE ENAČBEUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni ...

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI IN KORENI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI IN KORENIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Naštejte in utemeljite pravila ...