Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 48 zadetkov.
stran 1 od 3

VERJETNOST - soglasniki - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 11 Maj 2022 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... črke, kar spet naredimo s kombinacijami, da izberemo 3 črke izmed vseh 9 črk. Vstavimo v ulomek in izračunamo. Kar klikni na slikco in preveri kako poteka računanje.   To je maturitetna ...

LOGARITEMSKA ENAČBA #2 - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 17 Februar 2022 . Objavljeno v PONAVLJAMO

LOGARITEMSKA ENAČBAMaturitetna naloga jesen 2013, naloga 9   Reši podano logaritemsko enačbo brez uporabe računala.  Namig za računanje enačb z logaritmi: Ker je v enačbi ...

IZRAZI IN POTENCE - FORMULE

Narejeno na 23 December 2021 . Objavljeno v ENAČBE IN NEENAČBE

...      V tem miselnem vzorcu najdeš glavne formule in pravila za razstavljanje in poenostavljanje izrazov:   pravila za računanje s potencami kaj se zgodi z minusom pri sodih ...

POTENCE - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 14 Oktober 2021 . Objavljeno v KORENI

... pa ohranijo.  Poznati moramo pravila za računanje s potencami: Potenca na potenco se množi. Množenje potenc z istimi osnovami: osnovo prepiši, eksponente seštej. Deljenje potenc z istimi ...

POTENCE - MATURITETNA NALOGA (2)

Narejeno na 14 Oktober 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... pa ohranijo.  Poznati moramo pravila za računanje s potencami: Potenca na potenco se množi. Množenje potenc z istimi osnovami: osnovo prepiši, eksponente seštej. Deljenje potenc z istimi ...

PRAVOKOTNE PREMICE - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 02 Junij 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

PRAVOKOTNE PREMICEMaturitetna naloga    Poišči m, da bo graf funkcije pravokoten podani premici.  Namig za računanje m-ja: Pravokotne premice imajo obraten in nasproten ...

LOGARITEMSKA ENAČBA - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 20 Maj 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

LOGARITEMSKA ENAČBAMaturitetna naloga pomlad 2014, naloga 6   Reši podano logaritemsko enačbo brez uporabe računala.  Namig za računanje enačb z logaritmi: Ker je v enačbi ...

KRAJEVNI VEKTORJI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 19 Maj 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KRAJEVNI VEKTORJIMaturitetna naloga pomlad 2014, naloga 5   Podani sta dve točki, izračunati pa moramo komponente vektorja AB.  Namig za računanje komponent vektorja: Vsaka ...

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI

Narejeno na 06 April 2021 . Objavljeno v KORENI

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI Pravila za računanje potenc z istimi osnovami Pravila za računanje potenc z istimi eksponenti Pravila za računanje z negativnimi eksponenti Pravila ...

RACIONALNA FUNKCIJA - RISANJE GRAFOV, ENAČBE, NEENAČBE

Narejeno na 22 Marec 2021 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

... enačb, računanje presečišč grafov funkcij, reševanje racionalnih neenačb in reševanje nalog v katerih nastopajo neznanke.          ...

TRIGONOMETRIČNA ENAČBA - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 19 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

REŠI TRIGONOMETRIČNO ENAČBOMaturitetna naloga jesen 2012   Reši trigonometrično enačbo. Namig za reševanje trigonometričnih enačb: Poznati moraš tipe trigonometričnih enačb. ...

LOGARITEMSKA ENAČBA - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 15 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... damo na desno. Upoštevamo pravila za računanje z logaritmi, klikni tukaj. Nato antilogaritmiramo, da dobimo x. Dobljene x-e pri logaritmih vedno preverimo s preizkusom!!! Pri preizkusu pazimo ...

LOGARITMI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 10 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

REŠI NALOGO Z LOGARITMIMaturitetna naloga   Reši podan izraz. Namig za računanje z logaritmi: Najprej izraz uredimo, nato šele vstavimo 2. Lahko rešujemo vsak člen posebej. ...

ALGEBRSKE ENAČBE - MATURITETNI VODNIK #1

Narejeno na 28 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... kvadratna, kubična, enačbe višjih stopenj, racionalna Pri vsaki stopnji se nauči vseh pravil za računanje - olajša računanje pri mnogih drugih snoveh (npr. pri vseh funkcijah) Reši vse primere ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI - MATURITETNI VODNIK #2a

Narejeno na 27 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... z navpičnimi, vodoravnimi in poševnimi premicami in uporabo absolutne vrednosti, formulo za razdaljo med točkama in jo uporabi v različnih nalogah, formulo za računanje razpolovišča daljice, ...

RACIONALNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #6

Narejeno na 21 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... določiti definicijsko območje (vsa realna števila minus poli) Kako se rešuje racionalne enačbe (zapiski v knjigi in spodaj) in neenačbe (neenačbe so za višji nivo) Računanje presečišč med različnimi ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #8

Narejeno na 19 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... njen graf in opiši njene osnovne lastnosti Pravila za računanje z logaritmi Lastnosti logaritma Reši elnx in log10x   Odgovore dobiš tukaj.   Pridruži se nam in ...

LIMITA, ZVEZNOST, KOMPOZITUM - MATURITETNI VODNIK #11

Narejeno na 16 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... leži v okolici oz. zunaj okolice limite)   Računanje z limitami zaporedja: Pravila za računanje z limitami a. limite racionalnih funkcij (podobno asimptotam) (4 primeri) b. limite ...

ODVODI - MATURITETNI VODNIK #12

Narejeno na 15 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... podane funkcije) Iskanje stacionarnih točk (možni ekstremi) Računanje tangente, normale Računanje kotov (z abscisno (naklonski kot) in ordinatno osjo ter kot med grafoma funkcij) Aproksimacija ...

INTEGRALI - MATURITETNI VODNIK #13

Narejeno na 14 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... kako integrirati različne primere (zapiski spodaj) ponovi risanje funkcij  računanje ploščin z integrali (zapiski spodaj) reševati naloge v katerih nastopa neznanka  (v ...