Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

LIMITE - KORENI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 22 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

LIMITE S KORENIMaturitetna nalogaIzračunaj limito. Kateri rezultat je pravi? Namig za računanje limit s koreni: Najprej vstavimo x=2 in dobimo 0/0, zato moramo ulomek preoblikovati ...

KOLIKŠNA JE POVPREČNA OCENA?

Narejeno na 11 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

STATISTIKA - POVPREČJEKakšna je povprečna  ocena, če imamo pri nekem predmetu sledeče ocene? Namig za računanje povprečja oz. aritmetične sredine: Seštejemo vse vrednosti in ...

KOMBINATORIKA - KOLIKO RAZLIČNIH LISTKOV LAHKO SESTAVIMO?

Narejeno na 08 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOMBINATORIKA - KOMBINACIJEKoliko različnih listkov s 3 vprašanji lahko sestavi komisija za ustni del mature iz 200 vprašanj? Namig za računanje kombinacij: Najprej razmislimo ali ...

FORMULA ZA VERJETNOST

Narejeno na 07 Maj 2020 . Objavljeno v MATFORMULE

FORMULA ZA RAČUNANJE VERJETNOSTIKatera formula za računanje verjetnosti je pravilna?   Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)   V knjižici ...

IZRAČUNAJ VSOTO VEKTORJEV PODANIH S KOMPONENTAMI

Narejeno na 30 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

VEKTORJI - VSOTA VEKTORJEV PODANIH S KOMPONENTAMIIzračunaj vsoto vektorjev! Namig za računanje z vektorji podanimi s komponentami: Kako računati z vektorji podanimi s komponentami ...

KOLINEARNI VEKTORJI

Narejeno na 29 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOLINEARNI VEKTORJIKatero formulo uporabimo za kolinearnost vektorjev? Namig za računanje z vektorji: Da poznamo pravo formulo, moramo preštudirati teorijo in pravila za računanje ...

TELESA - PIRAMIDA - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 28 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

TELESA - PIRAMIDA - MATURITETNA NALOGAKoliko meri kot? Namig za računanje kota: Previdno označi kot in pazi ali je omenjen kot med stranicami ali ploskvami!!! Tukaj je med stranskim ...

PLOŠČINA PARALELOGRAMA - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 23 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

LIKI - PARALELOGRAM - MATURITETNA NALOGAKoliko meri ploščina paralelograma? Namig za računanje ploščine paralelograma: Ploščino lahko izračunamo na več načinov. S formulo z višino ...

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 22 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

LIKI - PRAVOKOTNI TRIKOTNIK - MATURITETNA NALOGAKoliko merita kateti? Namig za računanje stranic pravokotnega trikotnika: Pri tej nalogi moramo uporabiti Pitagorov izrek in rešiti ...

ODSTOTKI, DELEŽ IN CELOTA

Narejeno na 16 April 2020 . Objavljeno v MATFORMULE

ODSTOTKI, DELEŽ in CELOTAGlede na podani trikotnik, ki je v pomoč pri formulah za računanje procentov, deleža ali celote, povej, katere formule so pravilne?   Razmisli in odgovori, ...

RAČUNANJE S PROCENTI

Narejeno na 16 April 2020 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

Rešitev: klikni na zgornjo slikco ;) PONAVLJAMO ZA POKLICNO MATURORačunanje s procenti oz. odstotkiRačunanje s procenti pa prav pride tudi zunaj šole, zato je pomaga, če vemo, kako bi izračunali ...

KATERA MNOŽICA TOČK JE PREDSTAVLJENA?

Narejeno na 15 April 2020 . Objavljeno v MATFORMULE

KATERA MNOŽICA TOČK JE PREDSTAVLJENA? Ker pri množicah obstaja le malo formulc, je tokratna naloga, da iz predstavljene slike ugotovi, kateri zapis za narisano množico točk je pravilen. ...

POTENCE - IZRAČUNAJ DANI IZRAZ

Narejeno na 14 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

POTENCEUpoštevaj pravila za računanje s potencami in izračunaj dani izraz.  Namig, kako računati s potencami: Če poznaš pravila, je ta izračun precej hiter in enostaven, zato ...

KORENI IN POTENCE - IZRAČUNAJ

Narejeno na 14 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KORENI IN POTENCE - IZRAČUNAJKakšen je rezultat računa na levi strani? Namig za računanje s koreni in potencami: Poznati moramo pravila za računanje s potencami in pravila za računanje ...

KATERA FORMULA ZA DELJENJE POTENC JE PRAVILNA?

Narejeno na 11 April 2020 . Objavljeno v MATFORMULE

RAČUNANJE S POTENCAMI - DELJENJE POTENC Z ISTIMA OSNOVAMA Katera formula za deljenje potenc z istima osnovama je pravilna?   Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... ravnini in izpeljite formulo za računanje razdalje med dvema točkama. Kaj je množica vseh točk T (x, y) v ravnini, ki ustrezajo posameznim pogojem:  a) y = 0, b) x > 0, c) x manjše ali ...

ALGEBRSKE ENAČBE ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 ALGEBRSKE ENAČBEUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni ...

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI IN KORENI ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCAMI IN KORENIUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Naštejte in utemeljite pravila ...

IZRAČUNAJ DANI IZRAZ

Narejeno na 06 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

...  Srednji minus ostane, ker ni v oklepaju, zato ga kvadrat ne spremeni v plus Nato še kvadriraj zadnji člen in upoštevaj, da potenca s potenco se množi! Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v ...

ŠTEVILA, IZRAZI, ULOMKI, ABSOLUTNA VREDNOST ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 04 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... za računanje v množicah ℕ in ℤ ter njihove lastnosti.  Definirajte soda in liha števila. Pokažite:  vsota dveh lihih števil je sodo število; kvadrat lihega števila je liho število. ...