Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 51 zadetkov.
stran 1 od 3

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na . Objavljeno v Kategorija

LIMITE - KORENI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 22 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

...  Pri korenih to naredimo z racionalizacijo. V tem primeru uporabimo razliko v števcu in množimo z vsoto. Množimo hkrati števec in imenovalec, da ne spremenimo vrednosti ulomka! Ko preuredimo, lahko ...

TRIGONOMETRIČNA ENAČBA - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 21 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... izračunamo vrednosti kotnih funkcij pri znanih kotih Nato uporabimo zveze med kotnimi funkcijami, da dobimo v enačbi samo eno kotno funkcijo Z izpostavljanjem dobimo produkt, nato vsak faktor enačimo ...

KOLIKŠNA JE POVPREČNA OCENA?

Narejeno na 11 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

STATISTIKA - POVPREČJEKakšna je povprečna  ocena, če imamo pri nekem predmetu sledeče ocene? Namig za računanje povprečja oz. aritmetične sredine: Seštejemo vse vrednosti in ...

IZRAČUNAJ ČETRTI ČLEN ZAPOREDJA

Narejeno na 05 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... torej ko računamo npr. deseti člen, uporabimo za n=10 in ga vstavimo v splošni člen. Dobljeno število je vrednost tega člena. Formule, teorijo in nekaj nalog dobiš tukaj  Več nalog dobiš v knjigi Matzapiski ;) ...

KAKŠNO VREDNOST IMA 21. ČLEN ARITMETIČNEGA ZAPOREDJA?

Narejeno na 05 Maj 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

ARITMETIČNO ZAPOREDJEKakšno vrednost ima 21. člen aritmetičnega zaporedja s prvim členom -5 in razliko 4? Namig, kako izračunati člen zaporedja: Najprej izpišemo podatke: prvi člen=-5, ...

ABSOLUTNA VREDNOST KOMPLEKSNEGA ŠTEVILA - FORMULA

Narejeno na 20 April 2020 . Objavljeno v MATFORMULE

FORMULA ZA ABSOLUTNO VREDNOST KOMPLEKSNEGA ŠTEVILAKatera formula za absolutno vrednost kompleksnega števila je pravilna?   Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA - POENOSTAVI IZRAZ #2

Narejeno na 20 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOMPLEKSNA ŠTEVILAPoenostavi izraz ;) Namig, kako poenostaviti izraz: Ker je prvi člen v absolutni vrednosti, moramo upoštevati formulo za izračun absolutne vrednosti kompleksnega ...

KOMPLEKSNA ŠTEVILA ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 17 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... definirajte množico ℂ. Naštejte računske operacije v ℂ in razložite njihove lastnosti. Definirajte absolutno vrednost kompleksnega števila in naštejte njene lastnosti. Definirajte konjugirano kompleksno ...

LASTNOSTI FUNKCIJ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... f : A → B ter njenega definicijskega območja in zaloge vrednosti. Kaj je graf funkcije? Kdaj je realna funkcija realne spremenljivke naraščajoča, padajoča, omejena, neomejena? Kdaj je realna funkcija ...

POTENČNA FUNKCIJA ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 07 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... ∈ ℕ). Narišite grafa korenskih funkcij za n = 2, n = 3 in navedite njuni definicijski območji in zalogi vrednosti.    VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO Katere potenčne ...

ŠTEVILA, IZRAZI, ULOMKI, ABSOLUTNA VREDNOST ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE

Narejeno na 04 April 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 ŠTEVILA, IZRAZI, ABSOLUTNA VREDNOSTUstni del splošne mature osnovni in višji nivo   VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO Navedite osnovne računske operacije ...

ABSOLUTNA VREDNOST - REŠI PRIMER

Narejeno na 04 April 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

ABSOLUTNA VREDNOSTIzračunaj primer. Kolikšen rezultat dobiš? Namig za računanje z absolutnimi vrednostmi: Najprej si spodaj podčrtaj, katere dve črtici pašeta skupaj, nato najprej ...

KOLIKO JE SINUS KOTA 135?

Narejeno na 24 Marec 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

KOLIKO JE SINUS KOTA 135?Izračunaj sinus kota 135. Namig, kako izračunati vrednost kota: Lahko seveda uporabiš kalkulator (pazi, da imaš naštiman DEG), kar pa ti včasih ne prinese ...

KAKŠNO VREDNOST SKRIVA OVČKA?

Narejeno na 23 Marec 2020 . Objavljeno v MATMINUTKA

KAKŠNO VREDNOST SKRIVA OVČKA?Razvedrilna matematikaUgotovi, kako dobimo spodnje rezultate in povej, kaj se skriva pod pametno ovčko ;)   Za rešitev klikni na levo slikco :)   ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 18 Marec 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... vrednosti eksponentne funkcije Nariši njen graf Opiši njene osnovne lastnosti   Odgovore dobiš tukaj.   Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 13 Marec 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

 LOGARITEMSKA FUNKCIJATeorija & ustni del splošne mature Definiraj logaritemsko funkcijo z osnovo a Povej definicijsko območje logaritemske funkcije in njeno zalogo vrednosti Nariši ...

KAJ JE HORNERJEV ALGORITEM? USTNI DEL MATURE

Narejeno na 09 Marec 2020 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

KAJ JE HORNERJEV ALGORITEMTeorija & ustni del splošne mature   Opiši Hornerjev algoritem in pojasni njegovo uporabnost.   Hornerjev algoritem je postopek za:a) računanje vrednosti ...

KATERE NIČLE SO SODE IN KATERE LIHE STOPNJE?

Narejeno na 06 Marec 2020 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... kako ugotoviti katere stopnje so ničle: Najprej moramo ločiti, da liho oz. sodo stopnjo določa število enakih ničel in ne njihova vrednost: npr. x=2 je ničla prve stopnje, torej lihe stopnje npr. ...

KOLIKO JE SVINČNIK? #2 RAZVEDRILNA MATEMATIKA (2)

Narejeno na 05 Marec 2020 . Objavljeno v MATMINUTKA

KOLIKO JE SVINČNIK?Razvedrilna matematika Ugotovi vrednost ravnila, lista in škarij, da izveš vrednost svinčnika :) Rešitev preveri s klikom na levo slikco.   Reši še podobno ...