Išči - matzapiski.si
Išči
Samo iskanje:
Skupaj: 50 zadetkov.
stran 1 od 3

ABSOLUTNA VREDNOST

Narejeno na . Objavljeno v Kategorija

LASTNOSTI FUNKCIJ

Narejeno na 17 April 2021 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... funkcije Definicijsko območje Padanje, naraščanje Predznak: pozitivnost, negativnost  Za te lastnosti upoštevamo y os: Začetna vrednost Zaloga vrednosti Omejenost  ...

GRAFI POTENČNIH FUNKCIJ - REŠENIH 22 PRIMEROV

Narejeno na 15 April 2021 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

... KORENSKIH funkcij Risanje grafov funkcij z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI      ...

POTENČNA & KORENSKA FUNKCIJA ... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI

Narejeno na 11 April 2021 . Objavljeno v POTENČNE FUNKCIJE

...  Premik gor/dol Premik levo/desno Minus preslika graf čez x os Razteg po y osi Razteg po x osi Absolutna vrednost If(x)I in f(IxI) Negativen x Rešene naloge:  Risanje grafov ...

IZRAZI - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 31 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

POENOSTAVI DANI IZRAZMaturitetna naloga pomlad 2010, naloga 9   Naj bo n sodo število. Kakšna je vrednost podanega izraza?  Namig za poenostavljanje izraza: Najprej lahko ...

ODVODI ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 23 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... funkcije.   Funkcija f ima v točki x0 globalni maksimum, če za vsak x∈A velja f(x)≤f(x0). To pomeni, da ima funcija na vsem definicijskem območju v točki x0 največjo vrednost. Funkcija ...

RACIONALNA FUNKCIJA - RISANJE GRAFOV, ENAČBE, NEENAČBE

Narejeno na 22 Marec 2021 . Objavljeno v RACIONALNE FUNKCIJE

... pole, določimo predznake, izračunamo začetno vrednost in določimo asimptoto glede na stopnjo števca in imenovalca 2. Kako rešujemo racionalne enačbe 3. Kako rešujemo racionalne neenačbe ...

POKLICNA MATURITETNA POLA 7. JUNIJ 2014

Narejeno na 18 Marec 2021 . Objavljeno v POKLICNA MATURA

... neenačba kombinatorika - kombinacije tekstna naloga s procenti kotne funkcije - graf funkcije sinus (izračunaj ničle, zalogo vrednosti, interval naraščanja in vrednost spremenljivke x) geometrijsko ...

KOTNE FUNKCIJE ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 08 Marec 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

...  maksimumi so pri x=π/2 + 2kπ, k ∈ Z in imajo vrednost 1. minimumi so pri x=3π/2 + 2kπ, k ∈ Z in imajo vrednost -1. Narišite graf funkcije sinus.     71 ...

PREDPIS ZA POLINOM - MATURITETNA NALOGA

Narejeno na 03 Marec 2021 . Objavljeno v PONAVLJAMO

... torej p(x)=a(x-x1)(x-x2)(x-x3). Vstavimo ničle v x1, x2 in x3. Manjka pa nam še vodilni koeficient a, ki ga dobimo, da v predpis vstavimo neko točko, ki je na grafu lepo vidna, npr. začetna vrednost ...

KOLIKŠEN JE REZULTAT? #39

Narejeno na 02 Marec 2021 . Objavljeno v MATMINUTKA

KOLIKŠEN JE REZULTAT?Razvedrilna matematikaUgotovi vrednosti češenj, grozdja in banan, nato izračunaj vrednost zadnjega računa :)    Za rešitev klikni na levo slikco :)   ...

KVADRATNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE

Narejeno na 24 Februar 2021 . Objavljeno v USTNI DEL MATURE

... in njene lastnosti.    Povejte primer navzgor omejene kvadratne funkcije, katere graf seka ordinatno os v točki N(0,3). Začetna vrednost je 3 oz. c=3, ker je omejena navzgor je ...

KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI - MATURITETNI VODNIK #2a

Narejeno na 27 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... z navpičnimi, vodoravnimi in poševnimi premicami in uporabo absolutne vrednosti, formulo za razdaljo med točkama in jo uporabi v različnih nalogah, formulo za računanje razpolovišča daljice, ...

LASTNOSTI FUNKCIJ - MATURITETNI VODNIK #2b

Narejeno na 26 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... tako da se zdaj nauči vseh pojmov (kaj je ničla, začetna vrednost, definicijsko območje in zaloga vrednosti itd., potem pa jih bomo pri vseh funkcijah uporabljali in utrjevali.   IZ X OSI DOLOČAMO: ...

LINEARNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #3

Narejeno na 24 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... funkcije (k, n, ničla, začetna vrednost, padanje, naraščanje...) vse tri oblike (eksplicitna, implicitna, segmentna) kako zapišeš predpis za linearno funkcijo in kako izračunaš k risanje linearne ...

KVADRATNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #4

Narejeno na 23 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Za hitrejše risanje parabol. Za risanje parabole potrebujemo: ničle začetno vrednost teme        KVADRATNA ...

POLINOMI - MATURITETNI VODNIK #5

Narejeno na 22 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... (tako da polinom enačimo z nič) in začetno vrednost (namesto x vstavimo nič - dobimo točko, kjer graf seka ordinatno oz. y os), dobro pa je, da določimo tudi predznake: na x os vstavimo izračunane ...

RACIONALNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #6

Narejeno na 21 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

...  Če knjige nimaš, si pomagaj s spodnjimi zapiski. Druge naloge pa poišči v zvezkih in knjigah. Nariši vsaj 10 grafov in pri vsakemu določi tudi definicijsko območje in zalogo vrednosti, reši 3 enačbe ...

LOGARITEMSKA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #8

Narejeno na 19 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... z osnovo a Povej definicijsko območje logaritemske funkcije in njeno zalogo vrednosti Nariši njen graf in opiši njene osnovne lastnosti Odgovore dobiš tukaj.       ...

EKSPONENTNA FUNKCIJA - MATURITETNI VODNIK #9

Narejeno na 18 Januar 2021 . Objavljeno v PRIPRAVE NA MATURO

... in začetno vrednost                       PRAZNI KOORDINATNI SISTEMI Sprintaj ...