STOŽNICE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ22 pasica spodaj

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

18 STOZNICE

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: STOŽNICE (3. letnik)

Vsebina:

  • Formule in pravila za krožnico, elipso, parabolo in hiperbolo v središčni in premaknjeni legi
  • Dopolnjevanje do popolnega kvadrata
  • Katero stožnico predstavlja enačba?
  • Medsebojna lega stožnic in premice
  • Zapiši enačbo stožnice
  • Neenačbe
  • Definicijsko območje
  • 44 podrobno rešenih maturitetnih in drugih nalog z vsemi postopki