ZAPIŠI ENAČBO PREMICE - MATURITETNA NALOGA - matzapiski.si
  • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

  • MatPole kombo matzapiski.si

Linearna funkcija 2 matura naloga matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA
Zapiši enačbo premice. Katera rešitev je pravilna?
 
Namig, kako zapisati enačbo premice:
  • Oblike premice so tri: eksplicitna, implicitna in segmenta.
  • Ker lahko v tem primeru iz grafa razberemo obe presečišči s koordinatnima osema, lahko uporabimo segmentno obliko enačbo premice, v katero namesto n in m vstavimo začetno vrednost in ničlo.
  • Nato enačbo preoblikujemo v eksplicitno obliko.
  • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj.
  • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija in linearne enačbe, neenačbe, sistemi enačb in sistemi neenačb pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge:

Linearna funkcija 2 matura naloga resitev matzapiski.si