ZAPIŠI PREDPIS ZA EKSPONENTNO FUNKCIJO - matzapiski.si
  • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

  • MatPole kombo matzapiski.si

eksponentna funkcija poisci a naloga matzapiski.si

ZAPIŠI PREDPIS ZA EKSPONENTNO FUNKCIJO
Določi a, če veš da je f(2)=1/9.
 
Namig, kako določiti predpis za eksponentno funkcijo oz. poiskati osnovo:
  • Ker imamo podano vrednost za x=2, vstavimo x in y v osnovni predpis f(x)=ax
  • Nato rešimo kvadratno enačbo, tako da korenimo.
  • Ker dobimo pozitivno in negativno rešitev, negativno izločimo, ker mora biti osnova pozitivna in ne sme biti 1. Tako dobimo a, če zapišemo celotni predpis, vstavimo a v  f(x)=ax
  • Več rešenih nalog za eksponentno funkcijo in enostavno razloženo teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge:

eksponentna funkcija poisci a naloga resitev matzapiski.si