ZAPOREDJA... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

27 ZAPOREDJE

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: ZAPOREDJA (4. letnik)

Vsebina:

  • LASTNOSTI ZAPOREDIJ
  • Načini podajanja zaporedij
  • Monotonost (padanje / naraščanje) in omejenost
  • ARITMETIČNO ZAPOREDJE
  • Formule (diferenca, splošni člen aritmetičnega zaporedja, linearna interpolacija, vsota prvih n-členov zaporedja oz. vsota končne aritmetične vrste in aritmetična sredina)
  • veliko rešenih nalog
  • GEOMETRIJSKO ZAPOREDJE
  • Formule (količnik, splošni člen geometrijskega zaporedja, geometrijska interpolacija, vsota prvih n-členov zaporedja oz. vsota končne geometrijske vrste, neskončna geometrijska vrsta, geometrijska sredina)
  • veliko rešenih nalog
  • LIMITE ZAPOREDIJ
  • Okolica limite
  • Računanje z limitami zaporedja
  • Pravila za računanje z limitami zaporedja (če so zaporedja podana kot racionalne funkcije, eksponentne funkcije, koreni)