Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

Koliksen je rezultat 39 razvedrilna matematika matzapiski.si

KOLIKŠEN JE REZULTAT?
Razvedrilna matematika
Ugotovi vrednosti češenj, grozdja in banan, nato izračunaj vrednost zadnjega računa :) 

 

Za rešitev klikni na levo slikco :)

 

Reši še podobno nalogo, klikni tukaj. 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Katero pravilo velja 1 matzapiski.si

KATERO PRAVILO VELJA?

Podana števila sledijo nekemu pravilu, katero je pravo?

 

 Reši še kakšno nalogo, klikni tukaj.

 

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kvadratna funkcija ustni del splosna matura fb

 
KVADRATNA FUNKCIJA
Teorija & ustni del splošne mature

 

OSNOVNI NIVO
 • KVADRATNA FUNKCIJA
 • TEME GRAFA KVADRATNE FUNKCIJE
 • NIČLE KVADRATNE FUNKCIJE
 • KVADRATNA ENAČBA
 • KVADRATNA NEENAČBA
VIŠJI NIVO
 • KVADRATNA FUNKCIJA
 • TEME GRAFA KVADRATNE FUNKCIJE
 • NIČLE KVADRATNE FUNKCIJE
 • KVADRATNA ENAČBA
 • KVADRATNA NEENAČBA

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Linearna funkcija ustni del splosna matura fb

 
LINEARNA FUNKCIJA
Teorija & ustni del splošne mature

 

OSNOVNI NIVO
 • LINEARNA FUNKCIJA
  • Definiraj linearno funkcijo in povej, kaj je njen graf.
  • V odvisnosti od diferenčnega količnika k preuči naraščanje in padanje linearne funkcije f .
 • ENAČBA PREMICE
  • Kaj je eksplicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
  • Kaj je implicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
  • Kaj je odsekovna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
 • PREMICE V RAVNINI
  • Definiraj naklonski kot premice v ravnini ter razložite zvezo med naklonskim kotom in smernim koeficientom dane premice (če ta obstaja).
  • Kako izračunamo kot med premicama, če poznamo njuna smerna koeficienta?
  • Kaj velja za smerna koeficienta vzporednih premic?
  • Kaj velja za smerna koeficienta pravokotnih premic?
  • Kolikšen je smerni koeficient premice, ki je pravokotna na simetralo lihih kvadrantov?
 • LINEARNE NEENAČBE
  • Kaj je linearna neenačba z eno neznanko?
  • Na primeru opiši reševanje linearnih neenačb z eno neznanko.
  • Opiši vse možne množice rešitev poljubne linearne neenačbe z eno neznanko.

 

VIŠJI NIVO

 • LINEARNA FUNKCIJA
  • Definiraj linearno funkcijo in povej, kaj je njen graf.
  • V odvisnosti od diferenčnega količnika k preuči naraščanje in padanje linearne funkcije f .
 • ENAČBA PREMICE
  • Kaj je eksplicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
  • Kaj je implicitna oblika enačbe premice. Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
  • Naj ima premica v ravnini enačbo ax+by-c=0. Kaj mora veljati za realna števila a, b in c, da lahko enačbo premice zapišemo v odsekovni obliki?
 • PREMICE V RAVNINI
  • Definiraj naklonski kot premice in razloži zvezo med naklonskim kotom in smernim koeficientom dane premice (če ta obstaja).
  • Kaj velja za smerna koeficienta vzporednih premic?
  • Kaj velja za smerna koeficienta pravokotnih premic?
 • LINEARNE NEENAČBE
  • Na primeru opiši reševanje linearnih neenačb z eno neznanko.
  • Naj bosta a in b realni števili. Obravnavaj linearno neenačbo ax+b>0.
Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Algebrske enacbe ustni del splosna matura

 
ALGEBRSKE ENAČBE
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Kaj je enačba in kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.
 • Podaj primer linearne enačbe in primer linearne neenačbe ter ju reši.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Kaj je enačba in kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.
 • Povej primer enačbe, ki ni linearna, in jo reši.
 • Povej primer dveh enačb, ki nista ekvivalentni.

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Maturitetni vodnik prijavi se

 
VODNIK DO MATURE
BREZPLAČNE PRIPRAVE NA MATURO
Pravočasno do mature
Te čaka matura?
Prijavi se na brezplačni maturitetni tečaj!
Cilj tega vodnika je, da ti olajša organizacijo.
Vso srednješolsko snov bomo razdelili na manjše zalogajčke in jih nato z zmernim tempom pravočasno predelali do mature.
 
 
Klikni tukaj in preberi več.

 

 

Koliksen je x naloga 2 matzapiski.si

KOLIKŠEN JE X?
Razvedrilna matematika
Kolikšen je x? :) 

 

Za rešitev klikni na levo slikco :)

 

Reši še podobno nalogo, klikni tukaj. 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Izrazi x naloga matzapiski.si

IZRAZI X?

Kateri rezultat je pravilen? 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kaj je prav ulomki naloga matzapiski.si

KAJ JE PRAV?

Kateri rezultat je pravilen? 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Vzigalice 23 naloga matzapiski.si

VŽIGALICE

Premakni eno vžigalico, da bo račun pravilen. Rešitev je več :)

 

Reši še kakšno podobno nalogo. Klikni tukaj.

 

 

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo