Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • ostanidoma2 promo

 • matura prijavamatnovicke matzapiski6

 • Knjiga Matpole za maturo 2Statistika promo 3

Koliksen je 5 naloga matzapiski.si

KOLIKO JE 5?
Razvedrilna matematika

 

Koliko je 5?

Rešitev preveri s klikom na levo slikco.

Reši še kakšno uganko, klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Koliksen je rezultat 28 naloga matzapiski.si

KOLIKŠEN JE REZULTAT?
Razvedrilna matematika
Kolikšen je rezultat? :) 

 

Za rešitev klikni na levo slikco :)

 

Reši še podobno nalogo, klikni tukaj. 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Deljivost D v ustni del splosna matura

 
DELJIVOST, NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ in NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIK
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Definirajte relacijo deljivosti (a | b ) v ℕ in naštejte njene lastnosti.
 • Definirajte največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik dveh celih števil. Kako ju lahko izračunamo? Kdaj sta si števili tuji?
 • Povejte osnovni izrek o deljenju naravnih števil. Kaj lahko poveste o številih a in b , če je ostanek pri deljenju števila a s številom b enak 0?
 • Navedite kriterije deljivosti z 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Razloži, kako z uporabo Evklidovega algoritma določimo največji skupni delitelj dveh naravnih števil a in b.
 • Izpelji kriterija deljivosti za deljivost z 2 in s 4.

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Algebrske enacbe ustni del splosna matura

 
ALGEBRSKE ENAČBE
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Obravnavaj linearno enačbo ax + b = 0, a, b ∈ ℝ.

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

izrazi naloga matzapiski.si

IZRAZI
Kvadriraj oba člena, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Kvadriraj vsak člen posebej
 • Pri prvem členu upoštevaj, da sodi eksponent uniči minus
 • Srednji minus ostane, ker ni v oklepaju, zato ga kvadrat ne spremeni v plus
 • Nato še kvadriraj zadnji člen in upoštevaj, da potenca s potenco se množi!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Absolutna vrednost matura naloga matzapiski.si

ABSOLUTNA VREDNOST
Izračunaj primer. Kolikšen rezultat dobiš?
 
Namig za računanje z absolutnimi vrednostmi:
 • Najprej si spodaj podčrtaj, katere dve črtici pašeta skupaj, nato najprej reši notranje absolutne vrednosti, nato še zunanje, tako kot pri oklepajih. Vse iz absolutne vrednosti pa seveda upoštevaj, da je pozitivno. Dobiš pravilen rezultat? Klikni na slikco in preveri :)
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kvadrat vsote naloga matzapiski.si

IZRAZI - KVADRAT VSOTE
Kvadriraj vsoto dvočlenika. 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Najprej zapiši osnovno formulo za kvadrat vsote dvočlenika!
 • Nato upoštevaj, da sta prvi in zadnji člen kvadrata, kar pomeni, da sta vedno pozitivna!
 • Ne pozabi pa še srednjega člena, kjer zmnožiš vse videno (tudi potenco upoštevaj kot krat 2)
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Izrazi stevila absolutna vrednost ustni del splosna matura

 
ŠTEVILA, IZRAZI, ABSOLUTNA VREDNOST
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Navedite osnovne računske operacije za računanje v množicah ℕ in ℤ ter njihove lastnosti
 • Definirajte soda in liha številaPokažite: 
  • vsota dveh lihih števil je sodo število;
  • kvadrat lihega števila je liho število.
 • Definirajte praštevilo in sestavljeno število. Zapišite množico vseh praštevil, manjših od 20. Opišite razcep naravnega števila na prafaktorje.
 • Kaj je ulomek? Kdaj ulomka predstavljata isto racionalno število? Definirajte računske operacije z ulomki in naštejte njihove lastnosti.
 • Kako racionalno število zapišemo v decimalni obliki? Kdaj je ta zapis končen?
 • Katera realna števila so racionalna in katera iracionalna? Kakšen decimalni zapis imajo prva in kakšen druga?
 • Navedite nekaj primerov iracionalnih števil. Kakšen decimalni zapis imajo iracionalna števila?
 • Definirajte številsko premico. Kako ponazorimo racionalna in realna števila na številski premici? 
 • Definirajte absolutno vrednost realnega števila in naštejte njene osnovne lastnosti.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Razloži načelo popolne indukcije.
 • Kako je urejena množica ℚ? Pokaži, da je med dvema poljubnima racionalnima številoma vsaj še eno racionalno število.
 • Dokaži, da √2 ni racionalno število.
 • Kaj je absolutna in kaj relativna napaka približka?
 • Razcepi izraz an - bn (n ∈ ℕ, n > 1) in se prepričaj o pravilnosti tega razcepa.
 • Razcepi izraz a2n+1 +b2n+1 (n ∈ ℕ) in se prepričaj o pravilnosti tega razcepa. Zapiši razcep tega izraza za n=1 in n=2.

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Matmaturca 1 ponavljamo matura

 

     
PREVERI SVOJE ZNANJE
matmaturca #1
 
 
Reši tole matmaturco sestavjeno iz maturitetnih nalog in preveri,
kako ti gre :)

 

 

 

ostanidoma ss matzapiski.si

 
#ostanidoma
SPLETNA MATRGOVINCA DELUJE NEMOTENO :)

 

Da bo dostava paketkov čim bolj varna, bo GLS dostavo izvajal na prostem in brez kontaktov.
Da bo kontaktov še manj, izberite plačilo po predračunu.
Na ta način bomo dodatno pripomogli k zaščiti tako sebe kot dostavljalca. 
Hvala za tvojo skrbnost in razumevanje. Ostanite zdravi :D
crte
Poenostavi si učenje od doma s knjigicami matzapiski in z zapiski na strani matzapiski.si :)