LINEARNA FUNKCIJA - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ23 promo ss

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

3 LINEARNA.FUNKCIJA

klik

1. letnik: GIMNAZIJE in TEHNIKI
Vsebina: Teorija s primeri

LINEARNA FUNKCIJA
    • Lastnosti linearne funkcije in pomen k (smerni koeficient) in n (začetna vrednost)
    • Tri oblike linearne funkcije: eksplicitna, implicitna, segmentna oz. odsekovna
    • Vrste premic
    • Zapiši enačbo premice (kako določiš točko in izračunaš k)
    • Simetrali lihih (y=x) in sodih (y=-x) kvadrantov
    • Risanje linearne funkcije s tabeliranjem ali s pomočjo k in n
    • Računanje kotov: naklonski kot, kot z ordinatno osjo in kot med dvema premicama
    • Linearne enačbe in neenačbe
    • Sistem dveh enačb z dvema neznankama 2x2
    • Sistem treh enačb s tremi neznankami 3x3 
 
 
 
enjiga
 
 
 

34 LINEARNA BISTVO

klik

1. letnik: TEHNIKI
Vsebina: Povzetek teorije linearne funkcije
 
LINEARNA FUNKCIJA
    • Pomen k (smerni koeficient) in n (začetna vrednost) 
    • Ničla in začetna vrednost
    • Oblike linearne funkcije
    • Zapiši enačbo premice (predpis za linearno funkcijo)
    • Risanje linearne funkcije (premice)
    • Koti (med premico in x osjo, y osjo in med premicama)
    • Linearne enačbe in neenačbe
    • Sistem 2x2 in 3x3
    • Presečišče premic
 

enjiga

 

 

 

6grafov ikona

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 6 praznih koordinatnih sistemov za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)

13 LINEARNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: LINEARNA FUNKCIJA (1. letnik)

Vsebina:

    • Lastnosti linearne funkcije in pomen k (smerni koeficient) in n (začetna vrednost)
    • Tri oblike linearne funkcije: eksplicitna, implicitna, segmentna oz. odsekovna
    • Zapiši enačbo premice (kako določiš točko in izračunaš k)
    • Vrste premic
    • Risanje linearne funkcije s tabeliranjem, s pomočjo k in n ali z odseki
    • Računanje kotov: naklonski kot, kot z ordinatno osjo in kot med dvema premicama
    • Linearne enačbe in neenačbe
    • Sistem dveh enačb z dvema neznankama 2x2
    • Sistem treh enačb s tremi neznankami 3x3
    • Risanje množice točk (linearne neenačbe z x in y)
    • Različne naloge... npr.:
      • ali točka leži na premici
      • določanje neznanke a v linearni enačbi glede na različne kriterije
      • risanje in računanje ploščin
      • preoblikovanje premic v različne oblike
      • računanje presečišč grafa s koordinatnima osema
      • računanje presečišč premic
      • risanje linearne funkcije z absolutno vrednostjo