RACIONALNA FUNKCIJA - matzapiski.si
 • Matzapiski srednjesolska matematika 1 knjiga oglas pod menijem

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • matPole prednarocniska akcija oglaspodmenijem 1200x501

54 RACIONALNE ENACBE

klik

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKS
VSEBINA: Racionalne enačbe (7 rešenih primerov)
 

 

 

 

 

 

 

 
enjiga

 

 

55 KoordinatniSistem RacionalnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 2 prazna koordinatna sistema za risanje grafov racionalnih funkcij

 

Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

 

37 RACIONALNA BISTVO1

 

klik

 

 

3. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: Povzetek teorije racionalne funkcije
 
RACIONALNA FUNKCIJA
1. Risanje grafa: ničle, poli, predznaki, začetna vrednost in asimptota
  • Lihe in sode ničle
  • Lihi in sodi poli
2. Racionalne enačbe (primer)
3. Racionalne neenačbe (primer)
4. Definicijsko območje racionalnih funkcij
5. Zaloga vrednosti
 
Primer risanja grafa racionalne funkcije
 
 

enjiga

42 RACIONALNA.RISANJE

klik

3. letnik: GIMNAZIJA in FAKS
VSEBINA: Risanje grafov racionalne funkcije (11 primerov)
 
RACIONALNA FUNKCIJA
Narisani so grafi funkcij s/z:
  • vodoravnimi asimptotami
  • poševnimi asimptotami
  • več ničlami ali z nobeno
  • več poli ali nobenim
  • začetno vrednostjo ali brez začetne vrednosti

 
enjiga

 

16 RACIONALNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: RACIONALNA FUNKCIJA (3. letnik)

Teorija in primeri:

  • Risanje racionalne funkcije (ničle, poli, skica, začetna vrednost, asimptota)
  • Racionalna enačba
  • Racionalna neenačba (višji nivo)
  • Računanje definicijskega območja
  • Računanje presečišč grafov funkcij