LOGARITMI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Izrazi potence matzapiski pom
 
 
 
 
OdpriZapiske
 
IZRAZI IN POTENCE - PRAVILA, FORMULE IN GLAVNI POSTOPKI
Pregled nad izrazi in potencami za pomoč pri reševanju nalog
 
 
 
V tem miselnem vzorcu najdeš glavne formule in pravila za razstavljanje in poenostavljanje izrazov:
 
 • pravila za računanje s potencami
 • kaj se zgodi z minusom pri sodih in lihih eksponentih
 • kako rešujemo primere pri seštevanju potenc - izpostavimo skupno osnovo in najmanjši ekponent!
 • nauči se pravila za kvadrat vsote/razlike in kub vsote/razlike, kako razstavljamo razliko kvadratov, kaj se zgodi pri vsoti kvadratov, formuli za razliko in vsoto kubov, vietovo pravilo za tričlenike in kako razstavljamo štiričlenike ... pri vseh izrazih pa ne pozabi najprej IZPOSTAVITI!!! ... če gre ;)
 • pa še nekaj pravil s številkami 1 in 0, ki rade mešajo štrene ;)

 

Pa dobro se nauči formule, da bo reševanje nalog lažje!

Podrobno rešene naloge z vsemi koraki in postopki, pa dobiš v knjigi Matzapiski :)

 
 
 
enjiga

 


 

Logaritmi naloge gim ikona matzapiski.si fb
 
 
 
 
OdpriZapiske
 
LOGARITMI 
Naloge in rešitve za utrjevanje logaritmov za gimnazije
 
 
 
V zapiskih najdeš naloge razdeljene po sklopih za reševanje enačb, izrazov in risanje grafov logaritemske funkcije.
 
Pri enačbah loči:
 • enačbe z enim logaritmom
 • enačbe z dvema logaritmoma in
 • enačbe z več logaritmi

Grafe pa lahko rišemo na več načinov, tukaj je prikazan en način.

Pa dobro se nauči formule, da bo reševanje nalog lažje!

Podrobno rešene naloge z vsemi koraki in postopki, pa dobiš v knjigi Matzapiski :)

 
 
 
enjiga

 


 

47 logenacbe
PrijavaMatnovicke
2. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Logaritemske enačbe - 47 rešenih primerov s postopki
 
LOGARITEMSKE ENAČBE - REŠENE NALOGE
 
1. tip: po en logaritem na vsaki strani (2 primera)
2. tip: na vsaki strani enačbe po en logaritem
 • neznanka je v logaritmandu (8 primerov)
 • neznanka je v osnovi (4 primeri)
 • neznanka je na drugi strani enačbe (7 primerov)
3. tip: reševanje enačb z novo spremenljivko (4 primeri)
4. tip: antilogaritmiranje (več logaritmov skrčimo na en logaritem) (6 primerov)
5. tip: prehod na novo osnovo (7 primerov)
6. tip: logaritmiranje (iz enega logaritma preoblikujemo v več logaritmov) (8 primerov)
 
 
 
 
 
enjiga


 

9_log.enacbe
klik
LOGARITEMSKE NEENAČBE
2. letnik: GIMNAZIJE
 
VSEBINA:
10 rešenih primerov logaritemskih neenačb.
Pri reševanju pazi na osnovo, ker se postopek reševanja razlikuje glede na osnovo!
 
 
 
 
enjiga

18 LOG

izvedivecinprimer

 

 

 

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

Vsebina poglavja v knjigi Matzapiski

 • Kaj je osnova, logaritmand
 • Desetiški in naravni logaritem
 • Graf logaritemske funkcije
 • Definicijsko območje
 • Enačbe
 • Reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
 • Antilogaritmiranje in logaritmiranje
 • Prehod na novo osnovo
 • Neenačbe
 • Inverzna funkcija

 

 

 

Matzapiski2021 zapiski