LOGARITMI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Logaritmi naloge gim ikona matzapiski.si fb
 
 
 
 
OdpriZapiske
 
LOGARITMI 
Naloge in rešitve za utrjevanje logaritmov za gimnazije
 
 
 
V zapiskih najdeš naloge razdeljene po sklopih za reševanje enačb, izrazov in risanje grafov logaritemske funkcije.
 
Pri enačbah loči:
 • enačbe z enim logaritmom
 • enačbe z dvema logaritmoma in
 • enačbe z več logaritmi

Grafe pa lahko rišemo na več načinov, tukaj je prikazan en način.

Pa dobro se nauči formule, da bo reševanje nalog lažje!

Podrobno rešene naloge z vsemi koraki in postopki, pa dobiš v knjigi Matzapiski :)

 
 
 
enjiga

 


 

47 logenacbe
PrijavaMatnovicke
2. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Logaritemske enačbe - 47 rešenih primerov s postopki
 
LOGARITEMSKE ENAČBE - REŠENE NALOGE
 
1. tip: po en logaritem na vsaki strani (2 primera)
2. tip: na vsaki strani enačbe po en logaritem
 • neznanka je v logaritmandu (8 primerov)
 • neznanka je v osnovi (4 primeri)
 • neznanka je na drugi strani enačbe (7 primerov)
3. tip: reševanje enačb z novo spremenljivko (4 primeri)
4. tip: antilogaritmiranje (več logaritmov skrčimo na en logaritem) (6 primerov)
5. tip: prehod na novo osnovo (7 primerov)
6. tip: logaritmiranje (iz enega logaritma preoblikujemo v več logaritmov) (8 primerov)
 
 
 
 
 
enjiga


 

9_log.enacbe
klik
LOGARITEMSKE NEENAČBE
2. letnik: GIMNAZIJE
 
VSEBINA:
10 rešenih primerov logaritemskih neenačb.
Pri reševanju pazi na osnovo, ker se postopek reševanja razlikuje glede na osnovo!
 
 
 
 
enjiga

18 LOG

izvedivecinprimer

 

 

 

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

Vsebina poglavja v knjigi Matzapiski

 • Kaj je osnova, logaritmand
 • Desetiški in naravni logaritem
 • Graf logaritemske funkcije
 • Definicijsko območje
 • Enačbe
 • Reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
 • Antilogaritmiranje in logaritmiranje
 • Prehod na novo osnovo
 • Neenačbe
 • Inverzna funkcija

 

 

 

Matzapiski2021 zapiski

19 EKSPONENTNA

izvedivecinprimer

EKSPONENTNA FUNKCIJA

Vsebina poglavja v knjigi Matzapiski

 • Kaj je osnova, eksponent
 • Graf eksponentne funkcije
 • Risanje z absolutno vrednostjo
 • Eksponentne enačbe:
  • osnovne enačbe
  • množenje/deljenje med osnovami
  • seštevanje/odštevanje med osnovami
  • reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke
  • reševanje enačb s pomočjo risanja grafov
 • Neenačbe
 • Inverzna funkcija
 • Predpis za ekponentno funkcijo
 • Presečišče funkcij
 • Ničla in začetna vrednost

 

 

 

Matzapiski2021 zapiski