POLINOMI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

46 sodost.lihost2

klik

3. in 4. letnik
Vsebina: lihost, sodost ničel in polov 
 
NIČLE LIHE STOPNJE (enojne, trojne ničle): graf jih seka
NIČLE SODE STOPNJE (dvojne, četvorne ničle): graf se od njih odbije
POLI LIHE STOPNJE (enojni, trojni poli): graf gre na eni strani v + neskončno, na drugi pa v - neskončno
POLI SODE STOPNJE (dvojni, četvorni poli): graf gre na obeh straneh pola v + neskončno oz. na obeh v - neskončno

enjiga

2 POLINOMI

klik

3. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Polinomi teorija s primeri
 
POLINOMI
  • Oblike: splošna in ničelna oblika polinoma
  • Osnovni izrek o deljenju
  • Deljenje polinomov (primer)
  • Enakost polinomov (primer)
  • Hornerjev algoritem:
  • za iskanje ničel (primer)
  • za iskanje y pri danem x (primer)
  • za deljenje polinomov z linearnim polinomom (primer)
  • Graf polinoma: ničle, predznaki (skica) in začetna vrednost (primer)
  • Zapiši enačbo polinoma:
  • ničelna oblika, če so podane ničle (primer)
  • splošna oblika, če so podane točke
  • Absolutna vrednost grafično
  • Presečišča grafov (primer)
  • Neenačbe (primer)
  • Definicijsko območje: polinomi in lihi koreni, sodi koreni in logaritmi (primer)


enjiga

36 POLINOMI BISTVO

 klik

3. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: Povzetek teorije polinomov
 
POLINOMI
  • Oblike: splošna in ničelna
  • Osnovni izrek o deljenju
  • Deljenje polinomov
  • Iskanje ničel / reševanje enačb
  • Hornerjev algoritem
  • Zapiši enačbo polinoma
  • Graf polinoma
  • Presečišča
  • Neenačbe
  • Enakost polinomov
  • Definicijsko območje: sodi koreni in logaritmi


enjiga

KoordinatniSistemi polinomi

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 6 praznih koordinatnih sistemov za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)

15 POLINOMI

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: POLINOMI (3. letnik)

Vsebina:

  • Oblike enačb polinomov
  • Osnovni izrek o deljenju polinomov
  • Deljenje polinomov
  • Seštevanje, odštevanje in množenje polinomov
  • Enakost polinomov
  • Hornerjev algoritem
  • Predpis za funkcijo
  • Graf polinoma
  • Absolutna vrednost pri risanju polinomov
  • Presečišče grafov
  • Neenačbe
  • Definicijsko območje
  • Popoln kvadrat
  • Ostale naloge:
   • Določi vodilni člen, koeficient in prosti člen polinoma
   • Razstavi polinom na linearne faktorje
   • Za katero število a je 5 ničla polinoma
   • Računanje ničel in reševanje enačb
   • Koliko ničel ima polinom?
   • Izračunaj vrednost polinoma