ENAČBE, IZRAZI - matzapiski.si

ENAČBE IN NEENAČBE

Izrazi potence matzapiski pom
 
 
 
 
OdpriZapiske
 
IZRAZI IN POTENCE - PRAVILA, FORMULE IN GLAVNI POSTOPKI
Pregled nad izrazi in potencami za pomoč pri reševanju nalog
 
 
 
V tem miselnem vzorcu najdeš glavne formule in pravila za razstavljanje in poenostavljanje izrazov:
 
 • pravila za računanje s potencami
 • kaj se zgodi z minusom pri sodih in lihih eksponentih
 • kako rešujemo primere pri seštevanju potenc - izpostavimo skupno osnovo in najmanjši ekponent!
 • nauči se pravila za kvadrat vsote/razlike in kub vsote/razlike, kako razstavljamo razliko kvadratov, kaj se zgodi pri vsoti kvadratov, formuli za razliko in vsoto kubov, vietovo pravilo za tričlenike in kako razstavljamo štiričlenike ... pri vseh izrazih pa ne pozabi najprej IZPOSTAVITI!!! ... če gre ;)
 • pa še nekaj pravil s številkami 1 in 0, ki rade mešajo štrene ;)

 

Pa dobro se nauči formule, da bo reševanje nalog lažje!

Podrobno rešene naloge z vsemi koraki in postopki, pa dobiš v knjigi Matzapiski :)

 
 
 
enjiga

 


 

 

48 ENACBE1

 klik

REŠEVANJE ENAČB

 

Za vsako stopnjo je razložen postopek in naloga, kako se rešujejo take enačbe

 

1. Linearna enačba: x1
2. Kvadratna enačba: x2
  • izpostavljanje
  • pravilo a2-b2=(a-b)(a+b)
  • pravilo a2+b2=(a-bi)(a+bi)
  • Vietovo pravilo
  • obrazec z diskriminanto
3. Kubična enačba: x3
  • x3 in številka
  • izpostavljanje po 2 in 2 člena
  • izpostavljanje
  • Hornerjev algoritem
4. Enačbe višjih stopenj: x4, x5...
5. Racionalna enačba (ulomki)

 

 

Matzapiski2021 zapiski

Resevanje linearnih enacb ponavljamo za maturo matzapiski.si

PONAVLJAMO ZA MATURO
Reševanje linearnih enačb
Kako rešujemo linearne enačbe?
Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.

 

Postopek reševanja:

 • Odpravi oklepaje
 • Vse člene z x-i prenesi na eno stran, številke na drugo stran
 • Izrazi x, tako da deliš s številko, ki je ob x-u

 

 • Rešitev preveri s klikom na levo slikco :)

  

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

enacba 2 naloga matzapiski.si

ENAČBE
Katere rešitve ima enačba na levi?
 
Namig za računanje enačb:
 • Loči načine reševanja enačb glede na njihovo stopnjo - vsaka stopnja ima svoje postopke in pravila - poglej si jih tukaj
 • Več nalog z enačbami raznih stopenj in oblik pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

linearna neenacba naloga matzapiski.si

LINEARNA NEENAČBA
Reši linearno neenačbo. Katera rešitev je pravilna?
 
Namig, kako reševati linearne neenačbe:
 • Pri linearnih neenačbah in enačbah najprej odpravimo oklepaje, nato pa člene z x-i prenesemo na eno stran (najbolje, da na levo stran), številke pa na desno stran.
 • Nato delimo s številom ob x-u, če je to število negativno, se neenačaj obrne!!!
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija in linearne enačbe, neenačbe, sistemi enačb in sistemi neenačb pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Resevanje linearnih neenacb ponavljamo za maturo naloga matzapiski.si

PONAVLJAMO ZA MATURO
Reševanje linearnih neenačb
Kako rešujemo linearne neenačbe?
Pomagaj si z napisanim postopkom in reši podani primer.

Postopek reševanja:

 • Odpravi oklepaje
 • Vse člene z x-i prenesi na eno stran, številke na drugo stran
 • Izrazi x, tako da deliš s številko, ki je ob x-u, vendar pazi, če deliš ali množiš z negativno številko, se znak za neenakost obrne

  

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Kvadratna neenacba matzapiski.si

KVADRATNA NEENAČBA
Kje je funkcija nenegativna? 
 
Namig, kako poiskati pravilno rešitev kvadratne neenačbe:
 • najprej moramo razumeti, kaj pomeni beseda nenegativno: zanima nas, kje je graf funkcije večji ali enak 0 - torej kje je graf nad x osjo, vključno z ničlama
 • torej ali so rešitve med ničlama ali navzven od ničel
 • pri zapisu množice rešitev moramo še uporabiti prave oklepaje - okrogle (odprte) ali oglate (zaprte):
  • neskončno ima vedno samo okrogli oklepaj
  • ničle pa odvisno od neenačaja:
   • če je samo večje ali manjše 0 - uprabljamo okrogle oklepaje
   • če je še enako 0 - uporabimo oglate oklepaje

Ko vse dobro premisliš in izbereš pravilen odgovor, klikni na slikco in rešitev še preveri :)
Sodeluj na facebooku in pridno ponavljaj
za redno snov in maturo :)
 
FB MATZAPISKI

sistemi enacb naloga maturitetna naloga matzapiski.si

SISTEMI ENAČB
Maturitetna naloga pomlad 2012, naloga 3

 

Podana je tekstna naloga iz katere sestavi dve enačbe in reši sistem enačb z dvema neznankama.
 
Namig za reševanje takih nalog:
 • Najprej določiš neznanke - to najlažje narediš, da prebereš vprašanje, v našem primeru x=cena svetilke in y=cena cepina
 • Nato sestaviš enačbi, ki jih rešiš na tri načine:
  • z nasprotnimi koeficienti (tukaj gre)
  • zamenjalni način (povsod gre)
  • primerjalni način (najbolj uporaben pri računanju presečišč grafov funkcij)
 • Nato samo še izračunaš x in y in napišeš odgovor!!!
 • To je maturitetna naloga iz primera mature pomlad 2012. Vse rešene pole najdeš v knjigi Matpole, še več rešenih nalog za utrjevanje pa v knjigi Matzapiski

 

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

 

 • Za rešitev te naloge klikni levo slikco in poglej spodaj :)
 • Reši še kakšno maturitetno nalogo, klikni tukaj.

 

1 izrazi matzapiski

FORMULE ZA IZRAZE
Formule za dvočlenike, tričlenike in štiričlenike :)

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo