ENAČBE - matzapiski.si

ENAČBE IN NEENAČBE

 

48 ENACBE1

 klik

VSI LETNIKI
Vsebina: teorija s primeri, kako se rešujejo algebrske enačbe (z x-i)
1. Linearna enačba: x1
2. Kvadratna enačba: x2
  • izpostavljanje
  • pravilo a2-b2=(a-b)(a+b)
  • pravilo a2+b2=(a-bi)(a+bi)
  • Vietovo pravilo
  • obrazec z diskriminanto
3. Kubična enačba: x3
  • x3 in številka
  • izpostavljanje po 2 in 2 člena
  • izpostavljanje
  • Hornerjev algoritem
4. Enačbe višjih stopenj: x4, x5...
5. Racionalna enačba (ulomki)

enjiga