POTENČNA FUNKCIJA - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 

50 LASTNOSTI1

 klik

LASTNOSTI FUNKCIJ

Lastnosti funkcij miselni vzorec

 

Lastnosti, ki jih določamo funkcijam:

Za naslednje lasnosti rešitve pišemo iz x osi:

  • Ničle funkcije
  • Definicijsko območje
  • Padanje, naraščanje
  • Predznak: pozitivnost, negativnost

 Za te lastnosti upoštevamo y os:

  • Začetna vrednost
  • Zaloga vrednosti
  • Omejenost

 Za te lastnosti pa obstajo druga pravila:

  • Sodost, lihost
  • Injektivnost + surjektivnost = bijektivnost

Matzapiski2021 VSEv1knjigi

OdpriZapiske
GRAFI POTENČNIH & KORENSKIH FUNKCIJ
Risanje grafov potenčnih in korenskih funkcij s premiki in raztegi - rešene naloge
 
 
V zapiskih je rešenih 22 primerov risanja grafov potenčnih in korenskih funkcij z raznimi premiki in raztegi:
 • Risanje grafov funkcij s POZITIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
 • Risanje grafov funkcij z NEGATIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
 • Risanje grafov KORENSKIH funkcij
 • Risanje grafov funkcij z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI

 

 Matzapiski2021 VSEv1knjigi
 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

OdpriZapiske

PRAZNE PREDLOGE ZA HITREJŠE RISANJE GRAFOV
 
 • V zapiskih najdeš 3 prazne koordinatne sisteme, da bo narisanih čim več grafov in tako utrjene in naučene čim več snovi :)
 • Natisni si prazne koordinatne sisteme, ošili svinčnik in začni risati :)
 • Pomagaš si lahko s temi 22-imi rešenimi nalogami, za risanje množice točk (neenačbe) in določanje lastnosti funkcijam, pa pokukaj v knjigo Matzapiski:
Matzapiski2021 VSEv1knjigi

32 POTENCNA

izvedivecinprimer

 

 

POTENČNA & KORENSKA FUNKCIJA

Vsebina poglavja v knjigi Matzapiski

 • Narisani grafi funkcij s pozitivnimi sodimi in lihimi eksponenti in njihove lastnosti
 • Narisani grafi funkcij z negativnimi sodimi in lihimi eksponentni in njihove lastnosti
 • Narisani grafi korenske funkcije s sodimi in lihimi eksponenti in njihove lastnosti
 • Kako rišemo grafe funkcij s premiki:
  • Premik gor/dol
  • Premik levo/desno
  • Minus preslika graf čez x os
  • Razteg po y osi
  • Razteg po x osi
  • Absolutna vrednost If(x)I in f(IxI)
  • Negativen x
 • Rešene naloge: 
  • Risanje grafov potenčnih in korenskih funkcij s premiki
  • Določanje asimptot, intervalov naraščanja in padanja, sodosti in lihosti, določanje inverzne funkcije, definicijskega območja in zaloge vrednosti ter še druge lastnosti
  • Risanje množice točke (neenačbe)

  

Matzapiski2021 zapiski

Potencna korenska funkcija matzapiski

 
POTENČNA FUNKCIJA & KORENSKA FUNKCIJA
Grafi funkcij in njihove lastnosti

 • Potenčna funkcija z lihimi pozitivnimi eksponenti
 • Potenčna funkcija z lihimi negativnimi eksponenti
 • Potenčna funkcija z sodimi pozitivnimi eksponenti
 • Potenčna funkcija z sodimi negativnimi eksponenti

 

 

Klikni na levo slikco za lastnosti grafov!