POTENČNA FUNKCIJA - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

Potencna korenska funkcija matzapiski

 
POTENČNA FUNKCIJA & KORENSKA FUNKCIJA
Grafi in lastnosti

 • Potenčna funkcija z lihimi pozitivnimi eksponenti
 • Potenčna funkcija z lihimi negativnimi eksponenti
 • Potenčna funkcija z sodimi pozitivnimi eksponenti
 • Potenčna funkcija z sodimi negativnimi eksponenti
 

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

50 LASTNOSTI1

 klik

1. in 2. letnik: GIMNAZIJE in TEHNIKI

Vsebina: Lastnosti funkcij na kratko

LASTNOSTI FUNKCIJ

X OS:

 • Ničle funkcije
 • Definicijsko območje
 • Padanje, naraščanje
 • Predznak: pozitivnost, negativnost

 Y OS:

 • Začetna vrednost
 • Zaloga vrednosti
 • Omejenost

 OSTALO:

 • Sodost, lihost
 • Injektivnost + surjektivnost = bijektivnost

 
enjiga

 

KoordinatniSistem PotencnaFunkcija

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje grafov
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)
 

klik
2. letnik: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: Potenčne funkcije - risanje grafov - naloge s primeri
 
 
RISANJE GRAFOV POTENČNIH FUNKCIJ
1. Risanje funkcij s POZITIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
2. Risanje funkcij z NEGATIVNIMI SODIMI IN LIHIMI EKSPONENTI
3. Risanje KORENSKIH funkcij
4. Risanje funkcij z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI
 
enjiga

32 POTENCNA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: POTENČNA FUNKCIJA (2. letnik)

Vsebina:

 • Grafi funkcij s sodimi in negativnimi celimi eksponenti in s sodimi in lihimi pozitivnimi eksponenti
 • Graf iracionalne funkcije s sodimi in lihimi eksponenti (koreni)
  • Premik gor/dol
  • Premik levo/desno
  • Minus preslika graf čez x os
  • Razteg po y osi
  • Razsteg po x osi
  • Absolutna vrednost If(x)I in f(IxI)
  • Negativen x
 • Risanje s premiki in raztegi - primeri:Primeri risanja grafov z več premiki in raztegi naenkrat