GEOMETRIJA - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo spodnjapasica

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

 

enakostranicni trikotnik formule matzapiski ikonca

klik

Formule za ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK
  • obseg enakostraničnega trikotnika
  • ploščina enakostraničnega trikotnika
  • koliko merijo koti
  • višina in težiščnica
  • polmer trikotniku očrtanega in včrtanega kroga
  • središče - težišče, višinska točka in središče trikotniku včrtanega in očrtanega kota

 

12_telesa.formule

klik

2. in 3. letnik TEHNIKI IN GIMNAZIJE
 
Vsebina: Formule za obseg (o), ploščino (S), površino (P) in prostornino teles (V) (brez skic) in osnovne, stranske in mejne ploskve (število in kateri lik je ploskev pri posemeznem telesu)
 

33 LIKITELESA.BISTVO

klik

2. in 3. letnik: TEHNIKI
Vsebina: skice in formule likov in teles: formule za obseg (o) in ploščine (S) likov, formule za površine (P) in prostornine (V) teles
 
LIKI (formule in skice)
1. Trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
2. Štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
TELESA (formule in skice)
1. Prizma (kocka, kvader, 4-strana prizma in 3-strana prizma)
2. Piramida (4-strana piramida in 3-strana piramida)
3. Valj
4. Stožec
5. Krogla
Gostota
 
enjiga

24 TELESA

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: TELESA (3. letnik)

Vsebina: teorija, skice in naloge

  • Prizma
  • Valj
  • Piramida
  • Stožec
  • Krogla
  • Gostota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 GEOMETRIJA

klik 

1. letnik: GIMNAZIJE in TEHNIKI
Vsebina: Geometrija v ravnini - teorija na kratko
GEOMETRIJA V RAVNINI
1. Osnovni pojmi: kaj je točka, premica, daljica, kot, poltrak, ravnina in prostor
2. Pojmi: kaj so aksiomi, definicije in izreki
3. Točke so lahko kolinearne ali komplanarne
4. Enotska krožnica
5. Koti: konveksni in konkavni, središčni in obodni
6. Kako merimo kote: v stopinjah in radianih
7. Lepi koti
8. Vrste kotov: ničelni, polni, iztegnjeni, pravi, ostri, topi
9. Dvojice kotov: suplementarni, komplementarni, sovršni koti, sosedni koti, sokota, izmenična kota, koti s pravokotnimi kraki in koti z vzporednimi kraki
enjiga

23 LIKI2

izvedivecinprimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: GEOMETRIJA V RAVNINI - LIKI (2. letnik)

 

Vsebina:

GEOMETRIJA V RAVNINI

  • Osnovni pojmi: kaj je točka, premica, daljica, kot, poltrak, ravnina in prostor
  • Pojmi: kaj so aksiomi, definicije in izreki
  • Točke so lahko kolinearne ali komplanarne
  • Enotska krožnica
  • Koti: konveksni in konkavni, središčni in obodni
  • Kako merimo kote: v stopinjah in radianih
  • Lepi koti
  • Vrste kotov: ničelni, polni, iztegnjeni, pravi, ostri, topi
  • Dvojice kotov: suplementarni, komplementarni, sovršni koti, sosedni koti, sokota, izmenična kota, koti s pravokotnimi kraki in koti z vzporednimi kraki
  • Tetivni in tangentni štirikotnik
  • KONSTRUIRANJE simetrale stranice in kota
  • Pravilni n-kotnik
  • RISANJE KOTOV
  • Trikotniki (orientacija, notranji in zunanji koti)
  • Višina, višinska točka in konstruiranje višine
  • Težiščnica, težišče in konstruiranje težiščnice
  • Trikotniku očrtan in včrtan krog in konstruiranje obeh
  • Srednica trikotnika
  • Kateri kot je največji
  • Pogoj, da trikotnik obstaja
  • Vrste trikotnikov in formule
  • Konstruiranje trikotnikov
  • Skladnost
  • Togi premiki
  • Podobnost
  • Risanje korenov z izreki v pravokotnem trikotniku

LIKI: SKICE IN FORMULE

  • Pravokotni trikotnik 
  • Enakostranični trikotnik
  • Enakokraki trikotnik
  • Polmer trikotniku včrtanega in očrtanega kroga
  • Poljubni trikotnik
  • Kvadrat in pravokotnik
  • Romb in paralelogram
  • Deltoid in trapez
  • Večkotniki
  • Krog
  • Računanje ploščin in obsegov osenčenih likov

 

 

 

krog formule ikonca

klik

Formule za KROG
  • obseg kroga
  • ploščina kroga
  • krožni izsek
  • krožni odsek
  • krožni lok
  • središčni in obodni kot
  • Talesov izrek
  • polmer trikotniku očrtanega in včrtanega kroga
  • kaj so tetiva, tangenta in mimobežnica

 

funkcije_neenacbe_malo

klik

2. in 3. letnik: GIMNAZIJE IN TEHNIKI
Vsebina: formule za obseg (o) in ploščine (S) likov, površine (P) in prostornine (V) teles in skice!!!
1. LIKI:
a. trikotniki: pravokotni (pitagorov izrek in kotne funkcije!!!), poljubni (sinusni in kosinusni izrek!!!), enakokraki in enakostranični trikotnik
b. štirikotniki: kvadrat, pravokotnik, romb, paralelogram, deltoid, trapez (enakostranični in poljubni)
 
2. TELESA:
a. prizma in valj
b. piramida in stožec
c. krogla
enjiga
 
 

poljubnitrikotnik formule ikonca

klik

Formule za POLJUBNI TRIKOTNIK
  • obseg poljubnega trikotnika
  • ploščina poljubnega trikotnika
  • koliko merijo koti
  • Kosinusni izrek za izračun stranic in kotov
  • Sinusni izrek za izračun stranic in kotov
  • Polmer trikotniku očrtanega in včrtanega kroga
  • Razlika med višino in težiščnico

 

pravokotnitrikotnik formule ikonca

klik

Formule za PRAVOKOTNI TRIKOTNIK
  • obseg pravokotnega trikotnika
  • ploščina pravokotnega trikotnika
  • koliko merijo koti
  • Pitagorov izrek za izračun stranic
  • Kotne funkcije za izračun stranic in kotov (sinus, kosinus in tangens)
  • Evklidov in višinski izrek

 

51 pravokotni

PrijavaMatnovicke

2. letnik: GIMNAZIJA in TEHNIKI
Vsebina: Pravokotni trikotniki v raznih likih (skice)
 
PRAVOKOTNI TRIKOTNIKI V LIKIH
V teh zapiskih je razloženo, kako pri različnih geometrijskih likih poiščemo pravokotne trikotnike. V pravokotnem trikotniku potem uporabljamo Pitagorov izrek in kotne funkcije za izračun stranic in kotov. 
 
Zajeti so naslednji geometrijski liki v katerih lahko dobimo različne pravokotne trikotnike:
  • Pravokotni trikotnik
  • Izreki v pravokotnem trikotniku (Pitagorov, kotne funkcije, Evklidov in višinski izrek)
  • Enakostranični trikotnik
  • Enakokraki trikotnik
  • Poljubni trikotnik
  • Kvadrat
  • Pravokotnik
  • Romb
  • Paralelogram
  • Trapez (enakokraki in poljubni)
  • Deltoid
  • Večkotnik
  • Krog

 

enjiga