STOŽNICE - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 

39 STOZNICE

klik

3. letnik: GIMNAZIJE
Vsebina: Stožnice - teorija s primeri
 
STOŽNICE
1. KROŽNICA: formula in skica za krožnico v središčni in premaknjeni legi ter splošna enačba krožnice, koncentrični krožnici (imata skupno središče)
2. ELIPSA: formule za elipso v središčni in premaknjeni legi, lega krožnice glede na veliko in malo polos, linearna ekscentričnost, numerična ekscentričnost, temena, gorišča, če sta a in b enaka je elipsa krožnica
3. HIPERBOLA: formule za hiperbolo v središčni in premaknjeni legi, formule za linearno in numerično ekscentričnost ter asimptoti in smerni koeficient, katera je imaginarna in katera realna polos, enakoosa hiperbola a=b
4. PARABOLA: formule za parabolo v središčni in premaknjeni legi, gorišče, teme in vodnica
5. DOPOLNJEVANJE DO POPOLNEGA KVADRATA: dva primera glede na koeficient pred kvadrati (ali je 1 ali kaj drugega)
6. KATERO STOŽNICO PREDSTAVLJA ENAČBA: kako ločimo enačbe stožnic
7. MEDSEBOJNA LEGA STOŽNIC (PRESEČIŠČA):
- premica in stožnica
- premica z neznanko in stožnica (pomen DISKRIMINANTE glede na to ali je premica sekanta (razdalja med presečiščema je tetiva), tangenta ali mimobežnica
- stožnice v središčni legi
- stožnice v premaknjeni legi
8. ZAPIŠI ENAČBO STOŽNICE
9. NEENAČBE
10. DEFINICIJSKO OBMOČJE
 
 
enjiga
 

KoordinatniSistem Stoznice

klik

Vsi letniki: TEHNIKI in GIMNAZIJE
Vsebina: 3 prazni koordinatni sistemi za risanje stožnic
Sprintaj si prazne koordinatne sisteme za hitrejše risanje grafov :)

18 STOZNICE

izvedivecinprimer

Maturitetni-zapiski-redna

 

Poglavje: STOŽNICE (3. letnik)

Vsebina:

  • Formule in pravila za krožnico, elipso, parabolo in hiperbolo v središčni in premaknjeni legi
  • Dopolnjevanje do popolnega kvadrata
  • Katero stožnico predstavlja enačba?
  • Medsebojna lega stožnic in premice
  • Zapiši enačbo stožnice
  • Neenačbe
  • Definicijsko območje
  • 44 podrobno rešenih maturitetnih in drugih nalog z vsemi postopki