LINEARNA FUNKCIJA (TEORIJA bistvo) - matzapiski.si
 • Knjiga Matpole za maturo 2Statistika promo 3

 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 • MatPole kombo matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA (TEORIJA bistvo)

 

34 LINEARNA BISTVO

klik

1. letnik: TEHNIKI
Vsebina: Povzetek teorije linearne funkcije
 
LINEARNA FUNKCIJA
  • Pomen k (smerni koeficient) in n (začetna vrednost) 
  • Ničla in začetna vrednost
  • Oblike linearne funkcije
  • Zapiši enačbo premice (predpis za linearno funkcijo)
  • Risanje linearne funkcije (premice)
  • Koti (med premico in x osjo, y osjo in med premicama)
  • Linearne enačbe in neenačbe
  • Sistem 2x2 in 3x3
  • Presečišče premic
 

enjiga