MNOŽICE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo podmenijem

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

 

54 MNOZICE

klik

MNOŽICE - zapiski iz knjige Matzapiski

Vsebina:

Teorija: 

  • kaj je množica
  • elementi množice
  • kdaj je množica določena
  • vennovi diagrami
  • končna in neskončna množica
  • univerzalna množica ali univerzum
  • prazna množica
  • podmnožica
  • potenčna množica
  • enaki množici
  • komplement
  • unija in presek
  • razlika množic
  • povezava med unijo in presekom
  • disjunktni množici
  • demorganova zakona
  • kartezični produkt

 

Rešene naloge:

  • Podanim množicam določi presek, unijo, minus, komplement in mešano
  • Podanim množicam zapiši kartezična produkta in ju predstavi s šahovnico ali točkami mreže
  • Naštej elemente množic, če so podani različni pogoji (6 rešenih primerov, tudi iz mature)
  • Zapis množice iz vennovih diagramov in določitev preseka, unije in komplementa
  • Tekstne naloge pri katerih si pomagamo z risanjem, da nastavimo ustrezno enačbo
  • V knjigi pa najdeš še več rešenih nalog!

 

Matzapiski2021 zapiski