MNOŽICE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 • MatPole kombo matzapiski.si

 

54 MNOZICE

izvedivecinprimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitetni zapiski redna

Poglavje: MNOŽICE (1. letnik)

Vsebina:

Teorija: 

  • kaj je množica
  • elementi množice
  • kdaj je množica določena
  • vennovi diagrami
  • končna in neskončna množica
  • univerzalna množica ali univerzum
  • prazna množica
  • podmnožica
  • potenčna množica
  • enaki množici
  • komplement
  • unija in presek
  • razlika množic
  • povezava med unijo in presekom
  • disjunktni množici
  • demorganova zakona
  • kartezični produkt

 

Rešene naloge:

  1. Podanim množicam določi presek, unijo, minus, komplement in  mešano
  2. Podanim množicam zapiši kartezična produkta in ju predstavi s šahovnico ali točkami mreže
  3. Naštej elemente množic, če so podani različni pogoji (6 rešenih primerov, tudi iz mature)
  4. Zapis množice iz vennovih diagramov in določitev preseka, unije in komplementa
  5. in 6., 7.abc ter 8. Tekstne naloge pri katerih si pomagamo z risanjem, da nastavimo ustrezno enačbo
  6. V knjigi je še več rešenih nalog!


enjiga