KAKO DOLOČIMO DEFINICIJSKO OBMOČJE? - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Definicijsko obmocje matzapiski.si

 
DOLOČI DEFINICIJSKO OBMOČJE LOGARITEMSKE, RACIONALNE, KORENSKE IN KOTNIH FUNKCIJ
Lastnosti funkcij

 

 • Kako določimo definicijsko območje racionalnih funkcij?
 • Kako določimo definicijsko območje logaritemske funkcije?
 • Kako določimo definicijsko območje korenske funkcije s sodim korenskih eksponentom (sodi koreni)?
 • Kako določimo definicijsko območje kotnim funkcijam tangens in kotangens?

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

crte

 

Kaj je definicijsko območje in kako določimo definicijsko območje iz grafa funkcije?

Definicijsko območje določa, za katere x-e je definirana funkcija. 

Iz knjige matzapiski:

Definicijsko obmocje iz grafa

 

Kako računsko lahko določimo definicijsko območje sodih korenov?

Iz knjige matzapiski:

 • korenjenec je večji ali enak 0,
 • nato rešimo dobljeno neenačbo
 • rešitev zapišemo z intervali Df=...

Definicijsko obmocje sodi koreni 

 

Kako računsko določimo definicijsko območje logaritma?

Iz knjige matzapiski:

 • logaritmand je večji od 0,
 • nato rešimo neenačbo,
 • rešitev zapišemo z intervali Df=...

 Definicijsko obmocje logaritmi 

 

Kako računsko lahko določimo definicijsko območje racionalne funkcije in kotnih funkcij tangensa in kotangensa?

Iz knjige matzapiski:

Racionalne funkcije (ulomki):

 • Df = R - { poli }
 • izračunamo pole: imenovalec=0
 • zapišemo definicijsko območje

 

Kotne funkcije tangens in kotangens:

f(x)=tanx

 • tangens zapišemo kot sinus/kosinus
 • nato izračunamo pole: kosinus=0
 • zapišemo definicijsko območje Df = R - { poli }

 

f(x)=ctgx

 • kotangens zapišemo kot kosinus/sinus
 • nato izračunamo pole: sinus=0
 • zapišemo definicijsko območje Df = R - { poli }

Definicijsko obmocje tangens kotangens

 

enjiga