KOMPLEKSNA ŠTEVILA ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - matzapiski.si

Kompleksna stevila ustni del splosna matura

 
KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO

 • Povejte razloge za vpeljavo kompleksnih števil in definirajte množico ℂ.
 • Naštejte računske operacije v ℂ in razložite njihove lastnosti.
 • Definirajte absolutno vrednost kompleksnega števila in naštejte njene lastnosti.
 • Definirajte konjugirano kompleksno število z in naštejte lastnosti konjugiranja.
 • Kako upodobimo kompleksna števila v kompleksni ravnini? Ponazorite v kompleksni ravnini osnovne operacije v ℂ: seštevanje, množenje z (-1) , množenje s pozitivnim realnim številom, konjugiranje.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Pokaži, da je konjugirana vrednost vsote dveh kompleksnih števil enaka vsoti njunih konjugiranih vrednosti.
 • Pokaži, da je konjugirana vrednost produkta dveh kompleksnih števil enaka produktu njunih konjugiranih vrednosti.
 • V kompleksni ravnini ponazori množico vseh kompleksnih števil:
  • z dano absolutno vrednostjo,
  • z dano realno komponento,
  • z dano imaginarno komponento,
  • z realno komponento, enako imaginarni komponenti.

Za odgovore klikni na levo slikco.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Vprašanja in odgovori za ustni del mature

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

 

Povejte razloge za vpeljavo kompleksnih števil in definirajte množico ℂ.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 12

 

Naštejte računske operacije v ℂ in razložite njihove lastnosti.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 11

17 kompleksna stevila ustnidelmature 10

17 kompleksna stevila ustnidelmature 9

 

 

17 kompleksna stevila ustnidelmature 8

 

Definirajte absolutno vrednost kompleksnega števila in naštejte njene lastnosti.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 7
17 kompleksna stevila ustnidelmature 6

 

Definirajte konjugirano kompleksno število z in naštejte lastnosti konjugiranja.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 5

 

Kako upodobimo kompleksna števila v kompleksni ravnini? Ponazorite v kompleksni ravnini osnovne operacije v ℂ: seštevanje, množenje z (-1) , množenje s pozitivnim realnim številom, konjugiranje.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 2 

 

crte

Vprašanja in odgovori za ustni del mature

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

 

 

Pokaži, da je konjugirana vrednost vsote dveh kompleksnih števil enaka vsoti njunih konjugiranih vrednosti.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 4

 

Pokaži, da je konjugirana vrednost produkta dveh kompleksnih števil enaka produktu njunih konjugiranih vrednosti.

17 kompleksna stevila ustnidelmature 3

 

V kompleksni ravnini ponazori množico vseh kompleksnih števil:

 • z dano absolutno vrednostjo,
 • z dano realno komponento,
 • z dano imaginarno komponento,
 • realno komponento, enako imaginarni komponenti.

 17 kompleksna stevila ustnidelmature 1