KOTNE FUNKCIJE... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • knjigaMZ21 promo podmenijem

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

 • knjigaPole21 promo spodnjapasica

21 KOTNE

izvedivecinprimer

Maturitetni zapiski redna

 

Poglavje: KOTNE FUNKCIJE (2. in 3. letnik)

Vsebina:

  • Izreki v pravokotnem trikotniku
  • Tabela
  • Formule zveze med kotnimi funkcijami
  • Enotska krožnica
  • Kako določimo vse kote na danem intervalu
  • Preoblikovanje kotov na ostri kot
  • Formule za dvojne in polovične kote, adicijski izrek, komplementarnost, faktorizacija in defaktorizacija
  • Poenostavljanje izrazov
  • Trigonometrične enačbe (preproste enačbe, reševanje enačb z uvedbo nove spremenljivke, z uporabo zvez med kotnimi funkcijami, kako rešujemo enačbe z istimi stopnjami)
  • Risanje grafov s premiki in z računanjem karakterističnih točk
  • Grafi krožnih funkcij
  • Računanje s krožnimi funkcijami
  • Razne maturitetne naloge: kotne funkcije v pravokotnem trikotniku, uporaba kotnih funkcij v likih, računanje vrednosti ostalih kotnih funkcij, poenostavljanje izrazov, enačbe, risanje grafov)