LOGARITEMSKA FUNKCIJA - PRESEČIŠČE GRAFOV - MATURITETNA NALOGA - matzapiski.si
  • POMpole2023 pasica lezeca

  • knjigaMZ23 promo ss

  • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Logaritemska funkcija presecisce maturitetna naloga matzapiski.si

LOGARITEMSKA FUNKCIJA - PRESEČIŠČE GRAFOV FUNKCIJ
Maturitetna naloga
Izračunaj presečišče grafov podanih logaritemskih funkcij.
 
Postopek, kako izračunati presečišče grafov dveh logaritemskih funkcij:
  • Obe funkciji enačimo in izračunamo x
  • Naredimo preizkus, ker smo računali logaritemsko enačbo
  • Za ustrezni x izračunamo še y tako, da x vstavimo v lažjo enačbo
  • Zapišemo presečišče v obliki točke
  • Teorijo in formule za snov za logaritme dobiš tukaj.
  • Več rešenih nalog iz snovi logaritmi pa dobiš v knjigi Matzapiski in v Matpolah ;)

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Reši še drugo nalogo, klikni tukaj

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

Rešitev naloge:

Logaritemska funkcija presecisce maturitetna naloga resitev matzapiski.si