ENAČBE ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - matzapiski.si

Algebrske enacbe ustni del splosna matura

 
ENAČBE
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

20 Enačbe

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

 crte

 

20 ENAČBE

 

Kaj je enačba in kaj je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.

 

Enačba je zapis sestavljen iz dveh matematičnih izrazov, ki ju imenujemo leva in desna stran enačbe, in iz enačaja, ki stoji med njima. V enačbi nastopajo tudi spremenljivke, ki jih v tem primeru imenujemo neznanke, ki je ponavadi označimo s črko x.

 

1 linearna enacba ustnidelmature

 

Podaj primer linearne enačbe in primer linearne neenačbe ter ju reši.

Primer linearne enačbe: 

 

5x + 4 = 3x - 6

2x = -10

x = -5

Primer linearne neenačbe: 

4x + 3 > x + 6

3x > 3 / :3

x > 1

 

 

crte

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

 crte

 

20 ENAČBE

 

Kaj je enačba in kaj  je rešitev enačbe? Kdaj sta dve enačbi ekvivalentni (enakovredni)? Opišite postopke, ki dano enačbo prevedejo v ekvivalentno enačbo.

 

Enačba je zapis sestavljen iz dveh matematičnih izrazov, ki ju imenujemo leva in desna stran enačbe, in iz enačaja, ki stoji med njima. V enačbi nastopajo tudi spremenljivke, ki jih v tem primeru imenujemo neznanke, ki je ponavadi označimo s črko x.

 

1 linearna enacba ustnidelmature

Povej primer enačbe, ki ni linearna, in jo reši.

Poišči primer kvadratne enačbe ali enačbe višjih stopenj in jo reši.

 

Povej primer dveh enačb, ki nista ekvivalentni.

4x + 3 > x + 6 in 7x - 1 < 6

 

crte

Naslednji odgovori za ustni del mature so: koordinatni sistem v ravnini