LASTNOSTI FUNKCIJ... USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - matzapiski.si

Lastnosti funkcij ustni del splosna matura fb

 
LASTNOSTI FUNKCIJ
Vprašanja in odgovori za ustni del splošne mature

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

49 Funkcije
50 Lastnosti funkcij
51 Lastnosti funkcij

  

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

USTNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

 

49 FUNKCIJE

Definirajte pojem funkcije (preslikave, transformacije) f : A → B ter njenega definicijskega območja in zaloge vrednosti. Kaj je graf funkcije?

2 funkcije definicija df zf graf ustnidelmature

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije f, ki ima zalogo vrednosti Zf=(2,)

f(x)=2x+2

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije f, ki ima definicijsko območje Df=(2,∞).

f(x)=log(x-2)

 

crte

50 FUNKCIJE

 

Kdaj je realna funkcija realne spremenljivke naraščajoča, padajoča, omejena, neomejena?

2 funkcije narasca pada omejenost ustnidelmature

 

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije, ki ni niti naraščajoča niti padajoča.

To je konstantna funkcija s predpisom npr. f(x)=3, njen graf je vodoravna premica.

 

Skiciraj graf ali povej predpis padajoče funkcije, ki je navzgor omejena, navzdol pa neomejena.

Npr. kvadratna funkcija, ki ima negativen vodilni koeficient a (ostalo je poljubno), npr.: f(x)=-x2+4x-5

 

crte

51 FUNKCIJE

Kdaj je realna funkcija realne spremenljivke soda in kdaj liha? Kako iz grafa funkcije ugotovimo, da je funkcija soda oziroma liha?

2 funkcije soda liha ustnidelmature

Skiciraj graf ali povej predpis lihe funkcije.

npr.: f(x)=x-1

Skiciraj graf ali povej predpis sode funkcije.

npr.: f(x)=x2+5

 

crte

Vprašanja in odgovori za ustni del mature

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

 

49 FUNKCIJE

Definirajte pojem funkcije (preslikave, transformacije) f : A → B.

2 funkcije definicija df zf graf ustnidelmature

Kdaj je funkcija f : A → B injektivna, surjektivna, bijektivna?

2 funkcije injektivna surjektivna bijektivna ustnidelmature

 

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije, ki ni surjektivna.

Npr. kvadratna funkcija: f(x)=x2-4x

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije, ki ni injektivna.

Spet lahko uporabimo kvadratno funkcijo: f(x)=x2-4x+4

 

crte

50 LASTNOSTI FUNKCIJ

Kdaj je realna funkcija realne spremenljivke naraščajoča, padajoča, omejena, neomejena?

2 funkcije narasca pada omejenost ustnidelmature

 

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije, ki ni niti naraščajoča niti padajoča.

To je konstantna funkcija s predpisom npr. f(x)=3, njen graf je vodoravna premica.

 

Definiraj natančno zgornjo mejo in natančno spodnjo mejo omejene funkcije f.

  • Funkcija f je omejena, če obstajata realni števili M=zgornja meja in m=spodnja meja, da velja m≤f(x)≤M.
  • Vsako število, večje od M, je spet zgornja meja in vsako število, manjše od m, je spodnja meja.
  • Največji spodnji meji pravimo natančna spodnja meja. Najmanjši zgornji meji pa pravimo natančna zgornja meja.

 

crte

51 FUNKCIJE

Kdaj je realna funkcija realne spremenljivke soda in kdaj liha? Kako iz grafa funkcije ugotovimo, da je funkcija soda oziroma liha?

2 funkcije soda liha ustnidelmature

Skiciraj graf ali povej predpis funkcije, ki je hkrati soda in liha.

Samo ena povsod definirana funkcija je hkrati soda in liha - to je konstantna funkcija f(x) = 0.

 

Skiciraj graf ali povej predpis neomejene padajoče lihe funkcije.

 

npr.: f(x)=x-1 

 

Skiciraj graf ali povej predpis sode funkcije, ki ima zalogo vrednosti enako Zf=[2,4]

f(x)=cosx + 3

 

crte

Predhodni odgovori za ustni del mature so: koordinatni sistem v ravnini 

Naslednji odgovori za ustni del mature so: potenčna funkcija