LOGARITMI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ22 pasica spodaj

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

naravni logaritem naloga matzapiski.si

NARAVNI LOGARITEM
Reši levo nalogo, koliko je logaritem od e2?
 
Namig, kako računati z naravnimi logaritmi:
 • Najprej moramo vedeti, da je ln okrajšava za loge, torej logaritem z osnovo e=2,72.
 • Nato moramo poznati pravilo logaan=n
 • Nato pa hitro ugotovimo, da je rešitev 2, ne da bi uporabili kalkulator ;)
 • Več nalog z logaritmi in vso teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

logaritmi definicijsko obmocje naloga matzapiski.si

DEFINICIJSKO OBMOČJE LOGARITEMSKE FUNKCIJE
Za katere x-e je definirana podana logaritemska funkcija?
 
Namig, kako določiti definicijsko območje logaritemske funkcije:
 • Logaritemska funkcija je definirana za vse x-e, ki ustrezajo pogoju, da je logaritmand pozitiven.
 • Logaritmand je vse kar je v oklepaju desno od logaritma! Če oklepaja ni, je logaritmand samo x!
 • Torej, da izračunamo, kje je funkcija definirana oz. če želimo določiti definicijsko območje funkcije, samo izpišemo logaritmand in naredimo neenačbo: logaritmand>0, nato pa je odvisno od logaritmanda, kakšno neenačbo dobimo -  lahko je linearna (kot je v tem primeru), lahko je kvadratna neenačba, racionalna neenačba...
 • Logaritemske enačbe dobiš tukaj, logaritemske neenačbe pa tukaj
 • Kako rešujemo neenačbe in rešene naloge z logaritmi, pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Logaritmi enacba maturitetna naloga matzapiski.si

REŠI LOGARITEMSKO ENAČBO
Maturitetna naloga jesen 2019

 

Reši enačbo z logaritmi.
 
Namig za reševanje enačb z logaritmi:
 • Vse člene z logaritmi prenesemo na levo stran, ostalo damo na desno.
 • Upoštevamo pravila za računanje z logaritmi, klikni tukaj.
 • Nato antilogaritmiramo, da dobimo x.
 • Dobljene x-e pri logaritmih vedno preverimo s preizkusom!!!
 • Pri preizkusu pazimo na dve stvari:
  • da je logaritmand > 0 in
  • da je leva stran enaka desni.
  • Če oboje drži, potem je dobljena rešitev ustrezna.
 • To je maturitetna naloga iz primera mature jesen 2019. Vse rešene pole najdeš v knjigi Matpole, še več rešenih nalog za utrjevanje pa v knjigi Matzapiski

 

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

 

 • Za rešitev te naloge klikni levo slikco in poglej spodaj :)
 • Reši še eno nalogo z logaritmi, klikni tukaj.

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Logaritmi maturitetna naloga fb matzapiski.si

REŠI NALOGO Z LOGARITMI
Maturitetna naloga

 

Reši podan izraz.
 
Namig za računanje z logaritmi:
 • Najprej izraz uredimo, nato šele vstavimo 2. Lahko rešujemo vsak člen posebej.
 • Upoštevamo pravila za računanje z logaritmi, klikni tukaj.
 • To je maturitetna naloga iz primera mature pomlad 2013. Vse rešene pole najdeš v knjigi Matpole, še več rešenih nalog za utrjevanje pa v knjigi Matzapiski

 

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

 

 • Za rešitev te naloge klikni levo slikco in poglej spodaj :)
 • Reši še nalogo z racionalno funkcijo, klikni tukaj.

 

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo