EKSPONENTNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ23 promo ss

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

Eksponentna funkcija ustni del splosna matura fb

 
EKSPONENTNA FUNKCIJA
Vprašanja in odgovori za ustni nivo splošne mature

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE
63 Eksponentna funkcija
Odgovore dobiš tukaj.

 

crte

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte 

63 EKSPONENTNA FUNKCIJA

 

Naj bo a>1. Skiciraj graf funkcije s predpisom f(x)=ax.

Naj bo 0<a<1. Skiciraj graf funkcije s predpisom f(x)=ax

Graf eksponentne funkcije matzapiski.si

 

 Povej vsaj štiri  lastnosti eskponentne funkcije:

 • Df=R in Zf= R
 • graf (nepremaknjen) poteka skozi točko T(0,1)
 • za a > 1 je naraščajoča, za 0 < a < 1 pa padajoča
 • abscisna os je vodoravna asimptota (y=0) 
 • omejena navzdol z 0
 • je konveksna

 

crte

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte 

 

63 EKSPONENTNA FUNKCIJA

 

Naj bo a>1. Skiciraj graf funkcije s predpisom f(x)=ax.

Naj bo 0<a<1. Skiciraj graf funkcije s predpisom f(x)=ax

Graf eksponentne funkcije matzapiski.si

 

 Povej vsaj štiri lastnosti eskponentne funkcije:

 • Df=R in Zf= R
 • graf (nepremaknjen) poteka skozi točko T(0,1)
 • za a > 1 je naraščajoča, za 0 < a < 1 pa padajoča
 • abscisna os je vodoravna asimptota (y=0) 
 • omejena navzdol z 0
 • je konveksna

 

V odvisnosti od realnega parametra c obravnavajte enačbo f(x)=c, kjer je f eksponentna funkcija.

 • Če je c>0, ima enačba eno rešitev
 • Če je c=0 ali c<0 enačba nima rešitve

 

 

crte

Predhodni odgovori za ustni del mature so: logaritmi

Naslednji odgovori za ustni del mature so: kotne funkcije